Laurea edistämään kyberturvallisuutta ja liiketoimintaa Euroopassa


​​​​​​Euroopan Kyberturvallisuusjärjestö ECSO ja EU:n komissio sopivat kyberturvallisuusteollisuuden edistämisestä ns. Public Private Partnershipin (PPP) kautta. Laurea-ammattikorkeakoulu liittyi mukaan ECSO:n järjestöön ja on mukana uudessa PPP-sopimuksessa, johon EU investoi 450 miljoonaa euroa - Horizon 2020 -ohjelman kautta. Komissaari, Digitaalitalous- ja yhteiskunta Günther Oettinger sekä digitaalisista sisämarkkinoista vastaava Andrus Ansip edustivat komissiota allekirjoitustilaisuudessa Strasbourgissa. Sopimuksen tavoitteina ovat kilpailukyvyn kehittäminen, uusien innovaatioiden ja ratkaisujen kehittäminen sekä yritysten perustaminen, osaamisen ja koulutuksen kehittäminen tietointensiivisillä alueilla. Uusi ECSO-jäsenyys ja sopimus jatkavat systemaattisesti Laurean TKI-toiminnan ja koulutuksen vahvistamista ja siten kehittävät strategiansa mukaisesti Laureaa kansainvälisenä ammattikorkeakouluna Suomessa.


"Tavoitteena vakauttaa tietoverkkoturvallisuuden ja digitaalisen infrastruktuurin hyödyntämistä, eurooppalaisen kulttuurin kehittämisen takaamiseksi teollisuudessamme"​


Kyberturvallisuus on tärkeä teema nykyaikaisessa yhteiskunnassa sekä kansalaisten että ammattilaisten näkökulmasta. Laurean terveyden ja hyvinvoinnin, palvelukehityksen sekä turvallisuuden strategisiin tutkimusalueisiin jäsenyys luo paremmat mahdollisuudet osallistua eurooppalaisiin kehityshankkeisiin yritysten, tutkimuslaitosten, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä käyttäjien kanssa. Uudenmaan alueella toimiville yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille Laurean jäsenyys mahdollistaa uuden kanavan päästä mukaan oman alueensa tietoturvallisuuden ja liiketoiminnan kehittämiseen. ​​


Lisää aiheesta:

Video allekirjoitustilaisuudesta

ECSO Press Statement​

http://ecs-org.eu/

Laurea jäseneksi European Organisation for Securityyn​

Lisätietoja: 

Isto Mattila, johtaja, (TKI), 040 5881108, isto.mattila(at)laurea.fi 

Kyösti Väkeväinen, vararehtori (TKI), 050 3170973, kyosti.vakevainen(at)laurea.fi


Viimeksi muokattu 7.7.2016 12:11
Public Private Partnership -sopimuksen allekirjoitustilaisuus  järjestettiin Starsbourgissa.