Laurea Tietojohtaminen ry:n jäseneksi


Tietojohtamisen Teemapäivää vietettiin 10.11.2017 ensi kertaa Laurean Tikkurilan kampuksella. Tämä liiketalouden opiskelijoiden projektina järjestetty vuosittainen asiantuntijatapahtuma oli oiva aloitus Laurean jäsenyydelle Tietojohtaminen ry:ssä. Tietojohtaminen ry on yhdistys, joka auttaa yrityksiä ja yhteiskuntaa tehostamaan tietoperusteista päätöksentekoa, innovointia ja ennakointia. Yhdistys haluaa myös toimia sillanrakentajana tietoteknologian ja tiedon sisällön välillä.

Yhteisöjäsenyyden piiriin kuuluvat niin Laurean henkilöstö kuin opiskelijatkin. Jäsenyyden kautta laurealaiset pääsevät mukaan ammattimaisiin verkostoihin, joiden kautta voidaan toteuttaa moninaista yhteistyötä.   Lisäksi jäsenyysetuja ovat mm. arvostettu Tietoasiantuntija-lehti, asiantuntijavierailut, ja jäsenhintainen osallistuminen yhdistyksen koulutuksiin ja tapahtumiin.  Laureassa jäsenyyden yhteyshenkilönä toimii lehtori Elina Wainio. Lisätietoa yhdistyksestä saa sen kotivuilta: http://www.tietojohtaminen.com/
Viimeksi muokattu 22.11.2017 8:31