Laurea Startup antaa vauhtia yritysidealle


Syyslukukauden Laurea Startup -opintokokonaisuus huipentui jälleen marraskuun puolivälissä, kun mukana olleet opiskelijat pitchasivat omia yritysideoitaan. Päätöspitchaus järjestettiin tällä kertaa Microsoft Fluxin tiloissa Helsingin Korkeavuorenkadulla.

Opiskelijoiden yritysideoiden esittelyä seurasi asiantuntijaraati, joka arvioi ideoiden sisältöä ja uutuusarvoa sekä itse myyntipuhetta. Juryn asiantuntijoina toimivat Auri Evokari Helsinki Think Companystä, Anna Grinberg LaureaES:stä sekä Oki Tåg Laurean Spinno-yrityshautomosta. Asiantuntijaraati jakoi myös neuvoja opiskelijoille heidän ideoidensa jatkokehittämiseen.

Opiskelijoiden yritysideat pitivät sisällään muun muassa uudenlaisen hostellikonseptin, käytettyjen autojen kauppaa Etiopiassa sekä mobiiliapplikaatioita niin elämänhallintaan, lastenhoitoon kuin fysioterapiaan.

Yrittäjyyspolku lähtee ideasta

Yrittäjyysopintojen Laurea Startup -opintokokonaisuus toteutetaan lukukausittain. Yrittäjyyspolku rakentuu portaittain ja ensimmäinen vaihe on viiden opintopisteen Idea Startup -opintojakso.

- Idea Startupissa tarkoituksena on, että opiskelijat tulisivat opintojaksolle jonkin yritysideansa kanssa, jota sitten lähdetään kehittämään, kuvailevat opintojakson ohjaajina toimineet lehtorit Päivi Harmoinen ja Jouni Takala.

Keskiössä Idea-vaiheessa on asiakasymmärryksen kehittäminen sekä asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja analysointi. Liikeideaa ei myöskään kehitetä pelkästään paperilla, vaan opiskelijat ovat menneet potentiaalisten asiakkaiden luo ja testanneet heidän kanssa ideaansa.

Asiakasymmärryksen lisäksi Idea Startupissa painotetaan myös liikeidean esittämistä ja visualisointia. Samalla kehitetään myös opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia.

- Opintojaksolle tulevan opiskelijan ei tarvitse vielä vakavasti harkita yrittäjäksi ryhtymistä, vaan tänne voi tulla kokeilemaan, olisiko minusta itsestä yrittäjäksi, Päivi Harmoinen sanoo.
- Tärkeintä on sisäinen yrittäjyys. Yritysidean kehittämisestä on hyötyä, koska tulevaisuudessa yhä useammat työntekijät toimivat yrittäjämäisesti, esimerkiksi oman toiminimen kautta.

Kohti yrityksen perustamista

Idean jälkeen yrittäjyyspolkua on mahdollisuus jatkaa viiden opintopisteen Business Startup -opintojaksolla. Business-vaiheessa on kyse koko liiketoimintamallin testaamisesta asiakkaiden kanssa, kun ideassa painotettiin liikeidean testaamista.

- Tässä vaiheessa raha ja luvut otetaan mukaan kokonaisuuteen; miten paljon liiketoiminnan pyörittäminen maksaisi ja miten paljon tarvittaisiin myyntiä. Missä ja miten liiketoiminnan voitto muodostuu. Opiskelijoilla on myös valmiudet perustaa yritys ja ymmärtää siihen liittyvien keskeisten juridisten asiakirjojen tärkeys omaan liiketoimintamalliin liittyen, kertovat Business Startup –opintojakson ohjaajat Marjo Ruuti ja Marjo Koistinen.

Yrittäjyyspolku kohti kasvua

Idea- ja Business-vaiheiden jälkeen Laurea Startup polku jatkuu keväällä starttaavilla Developing Startup - ja Kick-off Startup -opintojaksoilla. Myöhemmin syksyllä 2017 yrittäjyyspolku täydentyy myös Growth Startup opintojaksolla. Developing, Kick-off ja Growth Startup opinnot toteutetaan opiskelijakohtaisesti.

- Tavoitteena tällä Laurean yrittäjyyspolulla on, että yrittäjyydestä kiinnostuneilla opiskelijoilla on mahdollisuus sitoa oman idean ja liiketoimintamallin kehittäminen tiiviisti osaksi opintoja, Ruuti sanoo.

Laurea Startup opiskelijoiden näkökulmasta

Seuraavassa kolme esimerkkiä Laurea Startup -opintokokonaisuuteen osallistuineista opiskelijoista:

Susanna Perttula, restonomiopiskelija:

Ensimmäisen vuoden restonomiopiskelija Susanna Perttula esitteli Laurea Startup -opintojaksolla liikeideaansa uudenlaisesta hostellikonseptista. Idean Perttula oli saanut jo opiskellessaan matkailualaa ammattiopisto Omniassa.

- Valmistuin Omniasta 2014 ja oman yritysidean kehittäminen oli tärkeä minulle, kun hain jatkamaan opintoja ammattikorkeakouluun, hän kertoo.
- Olenkin nyt pyrkinyt valitsemaan opintojaksoja juuri sillä ajatuksella, että ne hyödyttäisivät tämän ideani toteuttamista.

Perttula on ollut tyytyväinen Idea Startup -opintojaksoon. Palaute ja ohjaus olivat opintojaksolla positiivista ja kannustavaa. Opintojaksolla tehty portfolio oli tuonut Susannalle monia hyödyllisiä ja käytännöllisiä työkaluja, joiden kautta ideaa pystyi työstämään.

- Keväällä aion jatkaa ideani kanssa Business-vaiheeseen. Siellä voisin hioa ideaani vielä pidemmälle esimerkiksi kustannuslaskelmien osalta, hän sanoo.

Mari Karttunen, liiketalouden opiskelija:

Mari Karttunen opiskelee liiketaloutta Laureassa nyt kolmatta vuottaan. Karttunen oli jo viime vuonna mukana Laurea Startup -opintojaksolla.

- Viime syksyn opintojaksosta jäi todella hyvä fiilis ja se on ollut ehdottomasti tähänastisten opintojeni suosikkiopintojakso. Nyt halusin ehdottomasti mukaan tähän Idea-vaiheeseen, hän sanoo.

Karttusen liikeidea on mobiiliapplikaatio elämänhallintaan. Idea lähti liikkeelle omasta elämästä; miten voisi auttaa ihmisiä aikatauluttamisessa, oman talouden hallitsemisessa ja ylipäänsä tavoitteiden saavuttamisessa.

- Täällä opintojaksolla on erityisesti saanut rohkeutta ja uskoa omaan tekemiseen. Mitään ideoita ei ole lytätty, vaan positiivisen kautta on kehitetty jokaisen omaa juttua, Mari kertoo.
- Samalla on oppinut, mitä yrittäjyys vaatii. Asioita ei voi hoitaa puolittain, vaan koko ajan pitää olla täydellä sydämellä mukana.

Juuli Mielonen ja Melinda Räsänen, fysioterapian opiskelijoita:

Fysioterapian opiskelijat Juuli Mielonen ja Melinda Räsänen olivat kehittäneet prototyypin yritysideaansa jo osana opinnäytetyötään. Business Startup -opintojaksolle he olivatkin tulleet hakemaan yrittäjävalmiuksia ja apua idean tuotteistamiseen.

- Meillä ei fysioterapiaopiskelijoina ollut hirveästi liiketalouden osaamista ja olemmekin saaneet paljon uutta oppia täällä ideamme toteuttamiseen. Esimerkiksi budjettiasiat ovat olleet tärkeitä, he kuvailevat.
- Täällä ei ole myöskään ollut mitään turhaa tai ylimääräistä, vaan olemme voineet keskittyä täysillä juuri siihen, mikä hyödyttää meitä.

Ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä oli aiemmin tuntunut Mielosen ja Räsäsen mielestä hieman pelottavalta.

- Tämä opintojakso on konkretisoinut sitä, mitä yrittäjäksi ryhtyminen tarkoittaa. Nyt se näyttäytyy hyvällä tavalla jännittävältä tulevaisuuden polulta, he kertovat.


Viimeksi muokattu 2.12.2016 10:23
Laurea Startup opiskelijayrittäjyys liikeidea

​Susanna Perttula (vas. ), Mari Karttunen sekä Juuli Mielonen ja Melinda Räsänen. Klikkaa kuva suuremmaksi