Kyselytutkimus sairaanhoitajille kartoitti potilastietojärjestelmien nykytilaa


​Sairaanhoitajaliitto, Tehy, THL, Itä-Suomen yliopisto, Laurea-ammattikorkeakoulu ja Aalto-yliopisto ovat toteuttaneet valtakunnallisen Potilastietojärjestelmät sairaanhoitajan työvälineenä -tutkimuksen. Kyselytutkimukseen vastasi yli 3600 sairaanhoitajaa ja siinä selvitettiin nykyisten potilastietojärjestelmiten toimintaa.

Sairaanhoitajien mielestä nykyiset potilastietojärjestelmät eivät tue sujuvaa tiedonkulkua eri organisaatioiden välillä. Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa ongelmiksi koetaan myös kaatuilevat järjestelmät sekä käyttökatkokset.

Lue lisää tutkimuksen ennakkotuloksista Sairaanhoitajaliiton verkkosivuilta.

Lopulliset tiedot potilastietojärjestelmien nykytilasta ja käytettävyydestä valmistuvat loppuvuodesta. Tutkimus on osa laajempaa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmäpalveluita kartoittavaa hanketta (www.thl.fi/stepshanke).


Viimeksi muokattu 16.6.2017 9:32