Kumppanit tyytyväisiä Laurean toimintaan


​Laurea pyrkii jatkuvasti kehittämään yhteistyötään kumppaneiden kanssa. Kumppaniyhteisöiden tyytyväisyyttä tutkitaan myös vuosittain toteutettavalla sidosryhmäkyselyllä. Tuoreimmat kyselyn tulokset ovat valmistuneet ja kysely osoittaa, että edellisten vuosien tapaa kumppaneiden yleiskuva Laureasta on hyvin positiivinen.

Kaksi kolmesta sidosryhmäkyselyn vastaajista tekee tällä hetkellä Laurean kanssa yhteistyötä. Näistä vastaajista 92 prosenttia oli tyytyväisiä yhteistyöhön.

Nykyisistä kumppaneista aikaisempia vuosia useampi eli 28 prosenttia vastaajista on suositellut Laureaa yhteistyökumppanina. Suosittelemisen kannalta tarkasteltuna kumppanityytyväisyys on edelleen todella korkealla. Kokonaisarvio Laurean toiminnasta on edellisvuoden tasolla.

Yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa kiinnostaa kyselyyn vastanneita aiempaa enemmän. Myös sellaiset vastaajat, jotka eivät tunne Laurean toimintaa hyvin, ovat kiinnostuneita yhteistyöhön.

Sidosryhmäkysely toteutettiin loppuvuodesta 2016 verkkokyselynä ja puhelinhaastatteluina. Tutkimus perustuu 231 kumppanin vastaukseen, jotka edustavat Laurean yhteistyökumppaneita ja potentiaalisia kumppaneita Uudenmaan alueelta.


Viimeksi muokattu 20.3.2017 8:38