Koti Hyvinkäällä -hanke tukee kotouttamistyötä


​Koti Hyvinkäällä Koti Hyvinkäällä-hanke tukee kotouttamistyötä-hankkeen avajaisseminaari järjestettiin Laurea-ammattikorkeakoulun Hyvinkään kampuksella perjantaina 4.5. Seminaarissa oli mukana laaja joukko eri-ikäisiä ja -taustaisia hyvinkääläisiä kotouttamis- ja monikulttuurisuustyössä eri tavoin ja eri rooleissa mukana olevia ja siitä kiinnostuneita ihmisiä.

Koti Hyvinkäällä -hankkeen päätoteuttajan/hallinnoijan (Hyvinkään kaupunki) ja osatoteuttajien (Suomen Punainen Risti, Hyvinkään seurakunta, Laurea ammattikorkeakoulu ja Työväen sivistysliitto) edustajat esittelivät seminaarissa hankkeen tavoitteet ja toimintoja, joilla ne on tarkoitus saavuttaa.

Hyvinkäällä ja Riihimäellä asuvat maahan muuttaneet esittivät seminaarissa muun muassa laulu- ja tanssiesityksiä sekä runonlausuntaa. Seminaarissa haastateltiin kolmea maahanmuuttajaa, jotka kertoivat omasta kotoutumisestaan ja siitä, mikä saa heidät tuntemaan olonsa Hyvinkäällä niin tervetulleeksi, että voivat pitää sitä kotinaan. Hankkeen yhdessätekemisen hengen mukaisesti seminaariin osallistuneet saivat myös laulaa yhdessä Laureassa sosiaalialan lehtorina toimivan Kaarina Marjasen johdolla.

Koti Hyvinkäällä -hanke on monikulttuurisen järjestö- ja yhdistystyön kehittämishanke. Hankkeen rahoitus koostuu sen osatoteuttajien omarahoituksesta ja Sisäministeriön vastuuviranomaisena myöntämästä Euroopan Union Turvapaikka, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuesta. Hanke pyrkii tukemaan ja aktivoimaan kolmannen sektorin toimijoiden Hyvinkäällä tekemää kotouttamis- ja monikulttuurisuustyötä ja luomaan ns. Hyvinkään kotouttamistyön paletin, jonka mukaisesti kotouttamistyötä tekevät toimijat ovat jakaneet tehtävänsä ja vastuunsa selkeästi keskenään. Hankkeen ytimessä ovat maahan muuttaneiden osallistuminen ja yhdessä tekeminen.

Hanke on käynnistänyt toimintansa 1.3.2018. Sen toiminta painottuu keväällä 2018 hankkeen organisoitumiseen ja toimintojen tarkentamiseen niin, että sen täysipainoinen toiminta aloitetaan heti kesälomakauden jälkeen elo-syyskuussa. Hankkeen toteuttajat toivottavat kaikki kotouttamiseen ja monikulttuuriseen toimintaan osallistumaan haluavat mukaan hankkeen toimintaan.

Lisätietoja:

Koko hankkeen osalta
Sanna Saarto, hankekoordinaattori, SPR
puh. 040 843 0004, sanna.saarto@punainenristi.fi

Laurean osahankkeen osalta
Erkki Saari, lehtori
puh. 0400 324 098, erkki.saari@laurea.fi


Viimeksi muokattu 15.5.2018 8:54