Keskustelunaiheena turvallinen Suomi


​”Millaiset asiat saivat sinun elämässäsi aikaan turvallisuudentunnetta tänä aamuna?”, avasi keskustelun sisäministeriön projektijohtaja Kimmo Himberg maanantaiaamuna Laurean Tikkurilan kampuksen auditoriossa. Opiskelijoiden vastaukset olivat moninaisia: ”hyvin auratut tiet lumisateen jälkeen”, ”peltipoliisit Kehällä”, ”oma sänky, mistä herätä kellon soidessa”, ”vartijat juna-asemalla”.

Alkamassa oli keskustelutilaisuus, johon sisäministeriö oli kutsunut opiskelijoita kommentoimaan ministeriössä valmistelussa olevaa Suomen sisäisen turvallisuuden strategiaa. Paikalla oli runsaslukuinen joukko paitsi Laurean eri alojen opiskelijoita myös Metropolia Ammattikorkeakoulun televisio- ja radiotuotannon opiskelijoita.

Monta näkökulmaa turvallisuuteen

Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun korkeakouluopiskelijat pääsevät suoraan osallistumaan sisäisen turvallisuuden strategian valmisteluun. Sisäministeriö halusi nyt erityisesti kuulla nuorten aikuisten näkemyksiä siitä, millaiset tekijät vaikuttavat turvallisuuteen Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Keskustelussa ei tarkoituksena ollut keskittyä pelkästään ulkoturvallisuuteen, poliisin toimintaan tai terrorismin uhkaan, vaan huomion keskipisteenä oli erityisesti turvallinen arki.

- Englanninkielessä voidaan käyttää joko sanaa ´security´tai ´safety´, mutta suomessa meillä on vain yksi sana ´turvallisuus´, alusti sisäisen strategian valmistelusta vastaava projektijohtaja Himberg.
- Kun me viranomaiset puhumme turvallisuudesta, puhumme usein tilastoista, luvuista ja faktoista. Tavallisen kansalaisen näkökulmasta kyse on kuitenkin usein ennen kaikkea turvallisuuden tunteesta.

Valmisteltavan strategian yhtenä visiona onkin hyvä elämä ja turvallinen arki. Tämän päämäärän saavuttamiseen vaikuttavia näkökulmia strategiavalmistelussa ovat muun muassa entistä vaikeammin ennakoitava toimintaympäristö, monimuotoinen ja laajeneva syrjäytyminen erityisesti nuorten kohdalla sekä yhteiskunnan rajalliset resurssit.

Dokumenttielokuvat herättelevät nuoria pohtimaan turvallisuutta

Projektijohtaja Kimmo Himbergin alustuksen jälkeen opiskelijat jakaantuivat työpajoihin, joissa jatkettiin keskustelua turvallisuudesta. Näkökulmia työpajoissa oli neljä: ”hyvä elämä ja turvallinen arki”, ”riskien hallinta, vastaaminen ja varautuminen”, ”työ, osaaminen ja infrastruktuuri” sekä ”ennakoiva ja joustava turvallisuus”.

Neljän työpajan lisäksi oman arvokkaan näkökulmansa keskusteluun toivat Laurean kansainväliset opiskelijat, jotka käsittelivät omassa työpajassaan kaikkia edellä mainittuja teemoja.

Eri alojen opiskelijoiden aktiivinen ja monipuolinen keskustelu työpajoissa sai kiitosta projektijohtaja Himbergiltä päivän päätteeksi:

- Minun mielestäni tänään kuullut pohdinnat ovat olleet erittäin mielenkiintoisia ja hyödyllisiä. Yhteenvedot työpajojen keskusteluista kootaan tämän jälkeen yhteen ja otetaan huomioon strategian valmistelussa, hän totesi.

Suomen sisäisen turvallisuuden strategian ja siihen liittyvien toimenpiteiden valmistelu on parhaillaan käynnissä sisäministeriössä. Tarkoitus on, että strategia valmistuu huhtikuun 2017 aikana.

Laurean ja Metropolian yhteistyö turvallisuusteeman ympärillä saa myös jatkoa tämän viikkoisen tilaisuuden jälkeen. Työpajoissa käytyjen keskustelujen pohjalta Metropolian televisio- ja radiotuotannon opiskelijat tuottavat lyhytdokumenttielokuvia, joiden tarkoituksena on aktivoida nuoria keskusteluun turvallisuusteemasta. Apuna dokumenttielokuvien toteuttamisessa ovat Laurean turvallisuusalan opiskelijat.

"Think Tank – yhtenäinen Suomi" -hankkeessa tuodaan nuorten ääni kuuluviin Suomen sisäisen turvallisuuden strategiaan, joka valmistuu Suomi 100 – juhlavuotena. Samalla kannustetaan nuoria osallistumaan Suomen sisäisen turvallisuuden tilaa ja tulevaisuutta koskevaan keskusteluun. Think Tank –hanke on hyväksytty Suomi 100 –ohjelmaan.

Lue lisää Suomen sisäisen turvallisuuden strategiasta sisäministeriön verkkosivuilta.

Viimeksi muokattu 1.3.2017 13:09
Laurea sisäisen turvallisuuden strategia sisäministeriö työpaja

​Työpajoissa keskusteltiin mm. turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavista tekijöistä.