Kehittäjä-lehti: Pentti Rauhalan 15 vuotta rehtorina


​Pentti Rauhala toimi Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulun ja Laurean rehtorina kaikkiaan 15 vuoden ajan vuodesta 1996 lähtien. Siihen ajanjaksoon mahtuu monia vaiheita suuren seudullisen ammattikorkeakoulun muodostamisesta vakinaisen
toimiluvan hakemiseen ja nousuun Suomen palkituimpien ammattikorkeakoulujen joukkoon.

Vantaan väliaikaisen ammattikorkeakoulun alkuvaiheessa rehtorina toimi kaksi lyhytaikaista rehtoria: Osmo Lampinen ja Mikko Takala. Huhtikuussa 1996 alkoi 15 vuoden mittainen jakso, kun rehtoriksi – ja vuonna 1995 perustetun EVAMK Oy:n
toimitusjohtajaksi – nimitettiin filosofian tohtori Pentti Rauhala. Rauhalan rehtorikausi jatkui aina vuoteen 2011 saakka, jolloin hän jäi eläkkeelle.

Rauhala toimi ennen rehtoriksi nimitystä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän johtajan tehtävässä. Samalla hän oli mukana myös ammattikorkeakoulun hallituksessa. Seudullisen ammattikorkeakoulun rakentamisessa hän on ollut mukana siis alusta lähtien.

- Muistan, että opetusministeri Christoffer Taxellin vuonna 1989 käynnistämä ammattikorkeakoulukokeilu sai laajan myönteisen vastaanoton, Pentti Rauhala muistelee ammattikorkeakoulun syntyvaiheita.
- Opistoasteen oppilaitoksissa, joita minunkin toimintapiirissäni silloin koulutuskuntayhtymässä oli, ammattikorkeakoulu nähtiin sellaisena koulutustason kohottamisena, johon ehdottomasti täytyi päästä mukaan.

Seudullisen ammattikorkeakoulun rakennusvaihe oli haastavaa aikaa. Rauhala myöntääkin nyt, että silloinen tehtävä ammattikorkeakoulun rehtorina oli rankka urakka.

- Aloitin ensin vuonna -96 määräaikaisena ja muistan pohtineeni tarkkaan tulevaisuuttani, kun tehtävääni oltiin
vakinaistamassa syksyllä 1997, hän toteaa.
- Harkitsin koulutuskuntayhtymään palaamista, mutta valitsin kuitenkin ammattikorkeakoulun. Yhtään en ole sen jälkeen ratkaisuani katunut.

Heikkoudesta tulikin vahvuus

Alkuvaiheessa ammattikorkeakouluun kuului jopa 17 oppilaitoksesta koostuvia yksiköitä eri puolilla Uudenmaan maakuntaa. Epäilyksiä herätti ammattikorkeakoulun laajuus ja hajanaisuus. Tämä haaste näkyi myös vakinaisen toimiluvan
hakuprosessissa, ja EVAMK sai vakinaisen toimiluvan vasta kolmannella yrityksellä vuonna 2000.

- Mutta keskeisen tärkeää tässä oli se, että sinä aikana heikkoudestamme – alueellisesta laajuudesta - tehtiinkin vahvuutemme, Rauhala sanoo.

Lue artikkeli kokonaisuudessaan toukokuussa ilmestyneestä Kehittäjä-lehdestä.  


Viimeksi muokattu 27.6.2016 9:39