Kehittäjä-lehti: Laureamko 20 vuotta opiskelijan äänitorvena


​Laurean juhliessa 25-vuotista taivaltaan myös ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla Laureamkolla on tänä vuonna aihetta juhlaan. Joulukuussa tulee kuluneeksi 20 vuotta Laureamkon edeltäjän, Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulun
opiskelijat – EVAMKO ry:n perustamisesta.

Laurean edeltäjän Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulun eli EVAMK:n opiskelijakunta perustettiin 10.12.1996. Vuonna 1991
alkaneiden ammattikorkeakoulukokeilujen myötä olivat myös ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat alkaneet muodostua. Samana vuonna 1996 perustettiin myös opiskelijakuntien kattojärjestö SAMOK.

EVAMKO ry:n perustajana ja ensimmäisenä puheenjohtajana toimi restonomiopiskelija Tomi Streng.

- Opiskelijakunnalle oli olemassa selkeä tarve alkutaipaleellaan olleessa ammattikorkeakoulussa, Tomi Streng
muistelee keväällä 2016.
- Tärkeimpänä tehtävänä silloin nähtiin opiskelijoiden etujen valvominen ja yhtenäisyyden rakentaminen, jotta kaikilla EVAMK:n opiskelijoilla olisi samat oikeudet ja velvollisuudet.

Espoon-Vantaan ammattikorkeakoulu muodostui tuolloin useista entisistä opistoasteen oppilaitoksista ja käytännöt
muun muassa tenttien suhteen vaihtelivat paljon. Opiskelijakunta ajoi voimakkaasti yhtenäisyyden aikaansaamista ja kova työ tuotti hiljalleen tulosta.

- Kun yhteinen opiskelijakunta perustettiin kaikkien opiskelijoiden äänitorveksi, niin se otettiin ammattikorkeakoulussa mukaan erilaisiin työryhmiin, ja sitä kuunneltiin päätöksenteossa, EVAMKOn ensimmäisenä pääsihteerinä vuodesta 1999 lähtien toiminut Streng toteaa.
- Siihen asemaan pääseminen oli kovan työn takana. Iso kiitos siitä kuuluu erityisesti rehtori Pentti Rauhalalle ja silloisille koulutusalajohtajille, jotka ymmärsivät opiskelijakunnan merkityksen.

Laurea ja Laureamko syntyvät

Vuonna 2001 alkoi uusi vaihe, kun ammattikorkeakoulun nimi vaihtui  Laurea-ammattikorkeakouluksi. Myös opiskelijakunnan nimi vaihtui Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijat LAUREAMKO ry:ksi.

Samalla syntyi Suomen ensimmäinen, koko ammattikorkeakoulun yhteinen opiskelijakunta, kun siihen asti toimineet
itsenäiset paikallisyhdistykset lakkautettiin.

- Siitä lähtien meillä on ollut selkeästi yksi yhteinen opiskelijoiden edustaja korkeakoulun suuntaan, sanoo Laureamkon nykyinen toiminnanjohtaja Susanna Kauppinen.

 

Lue artikkeli kokonaisuudessaan toukokuussa ilmestyneestä Kehittäjä-lehdestä.  


Viimeksi muokattu 11.7.2016 8:44