Kehittäjä-lehti: Avoin TKI edistää tutkimuksen vaikuttavuutta


​Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama tavoite on, että Suomesta tulee yksi maailman johtavia maita tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa sekä avoimen tieteen mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Myös Laureassa avoimuuden periaatteet on otettu vahvasti mukaan toimintaan.

Avoimen tieteen tavoitteena on edistää tieteen vaikuttavuutta yhteiskunnassa. Avoimuuden kautta tieteellisen tutkimuksen tulokset ovat nopeammin kaikkien saatavilla, mikä säästää resursseja, edistää tieteen laatua ja myös helpottaa tulosten soveltamista käytäntöön.

– Varsinkin yliopistopuolella puhutaan avoimesta tieteestä. Ammattikorkeakouluissa on sen sijaan alettu käyttää enemmän myös avoimen TKI:n käsitettä, joka kuvaa meidän toimintaamme paremmin, kertoo Laurean tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja Hanna Lahtinen.
– Avoimen tieteen kohdalla puhutaan paljon tulosten avoimuudesta eli julkaisuista. Julkaisut eivät kuitenkaan ole ainoita tuloksia, vaan niitä voivat olla myös esimerkiksi patentit, keksinnöt tai palveluinnovaatiot.

Menetelmät, data ja tulokset esiin

Avoimella toimintakulttuurilla tarkoitetaan yleisesti myös tieteen ja TKI-toiminnan menetelmien avoimuutta eli sitä, miten tutkimusta on tehty ja miten tuloksiin on päädytty. Avoin TKI koostuukin kolmesta osa-alueesta: menetelmistä, datasta ja tuloksista.

– Laureassa olemme ottaneet vahvasti sen näkökulman, että kyse on vielä laajemmasta organisaation avoimuudesta, johon liittyvät sekä TKI-toiminta että opetus, Lahtinen sanoo.
– Opetuksen avoimuus tarkoittaa paitsi avointa ammattikorkeakoulua, mutta myös esimerkiksi opetusmateriaalien jakamista sekä avoimia verkkokursseja eli MOOCeja. Itseasiassa myös laurealainen LbD-toimintamalli, jossa opiskelijat ja opettajat tekevät kehitystyötä koulun seinien ulkopuolella, on avoimuutta parhaimmillaan.

Keskeisenä tavoitteena avoimessa tieteessä on tieteen ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen.

– Avoimuus edistää korkeakoulutuksen läpinäkyvyyttä ja verorahoilla tuotettu tutkimus on kenen tahansa kansalaisen vapaasti luettavissa ilmaiseksi, jatkaa informaatikko Minna Marjamaa Laurean kirjastosta.
– Toisaalta avoimuuden tavoitteena on nopeuttaa tutkimusta, kun jo kerätty data on tutkijoiden käytettävissä. Myös tutkimustiedon hyödyntäminen nopeutuu ja helpottuu, minkä kautta edistetään myös tulosten soveltamista ja kaupallista hyödyntämistä.

Julkaisut kaikkien luettavaksi

Vaikuttavuuden kannalta olennaista on tiedon ja tulosten levittäminen. Kun aikaisemmin tutkimushankkeiden aineistot ja tulokset saattoivat päätyä mappiin ja julkaisuiden näkyvyys oli pientä, avaa avoimuus uusia mahdollisuuksia.

Yksi tapa, jolla Laureassa toteutetaan avoimen tieteen työtä, on aineistojen rinnakkaistallentaminen ammattikorkeakoulujen Theseus-julkaisuarkistoon. Laurean kirjasto tallentaa tutkimusartikkeleita julkaisijan luvalla tietokantaan kaikkien kiinnostuneiden saataville.

– Theseus-julkaisuarkisto on erittäin hyvin hakukoneoptimoitu. Tiedonhakua tehdään yhä enemmän Googlen avulla, joten rinnakkaistallentamisen myötä artikkelit nousevat hyvin esiin hakukoneissa, kertoo informaatikko Minna Marjamaa.

Tavoitteena avoimen tieteen työssä on, että kaikki mahdollinen opetus- ja TKI-toiminnan aineisto olisi avoimesti saatavilla. Tähän liittyy tietysti rajoitteita muun muassa lainsäädännön, sopimuksellisten asioiden sekä eettisten periaatteiden osalta. Kaikkea aineistoa ei myöskään ole avattava välittömästi.

– Avoimuuteen liittyy paljon myös pelkoja, kun tutkijoiden tekemä työ tulee aivan erilaisen tarkastelun kohteeksi, tieto- ja julkaisupalveluiden johtaja Hanna Lahtinen kuvailee.
– Muutos avoimempaan toimintatapaan vaatii rohkeutta ja vanhoista ajattelumalleista poisoppimista. Avoimuus on myös mahdollisuus tutkijoille, kun oma työ tulee paremmin huomioiduksi ja saa enemmän näkyvyyttä.

Myös tutkimuksen rahoittajat edellyttävät tänä päivänä yhä enemmän tutkimusdatan ja -tulosten avoimuutta. Pisimmällä avoimuuden periaatteissa ovat EU-ohjelmat, kuten Horisontti2020-ohjelma, mutta myös kotimaiset rahoittajat Suomen Akatemia ja TEKES. Myös yksityiset rahoittajat korostavat entistä enemmän avoimuutta.

Laurean sijoitus nousi tutkimusorganisaatioiden vertailussa

Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa toteutettiin vuonna 2016 selvitys avoimen toimintakulttuurin toteutumisesta suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa. Mukana selvityksessä olivat kaikki suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut ja yliopistosairaalat sekä 12 tutkimuslaitosta.

Tutkimusorganisaatioiden avoimen toimintakulttuurin todentamisessa käytettiin selvityksessä viisiportaista kypsyystasotaulukkoa. Ainoana korkeimmalle tasolle ylsi Helsingin yliopisto. Laurea sijoittui kolmannelle tasolle ja oli ammattikorkeakouluista kolmanneksi paras Seinäjoen ja Lahden ammattikorkeakoulujen jälkeen.

 

Artikkeli julkaistu alunperin Laurean Kehittäjä-sidosryhmälehden numerossa 1/2017. Tutustu lehteen tästä linkistä.


Viimeksi muokattu 22.3.2017 13:43

​Minna Marjamaa ja Hanna Lahtinen.