Kalasatamaan etsitään uudenlaisia hyvinvointiratkaisuja


​Kalasatama Wellbeing -kokeiluohjelman tarjouskilpailu on nyt auki! Avoimessa tarjouskilpailussa etsitään hyvinvointia ja terveyttä tukevia digitaalisia ratkaisuja kokeiltavaksi yhdessä yrityskumppaneiden kanssa. Kokeilujen toivotaan edistävän kaupunkilaisten hyvinvointia ja hyödyntävän myös rakennettua ympäristöä eri tavoin.

Tarjousten perusteella asiantuntijaraati valitsee ohjelmaan enintään 10 tiimiä. Tiimit kutsutaan yhteiskehittämään ratkaisuja 7.3.2018 järjestettävään Co-creation Jamiin.

Kalasatama Wellbeing -haasteessa etsitään uudenlaisia ratkaisuja urbaaniin hyvinvointiin. Kokeiltavaksi ja yhteiskehitettäväksi haetaan ratkaisuja, joita tulevaisuudessa voidaan skaalata Kalasataman alueelta muuallekin Helsinkiin. Kokeilujen kohderyhminä ovat muun muassa kalasataman asukkaat, yksityisten hyvinvointipalvelujen tuottajat, REDI-kauppakeskuksen asiakkaat ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Haasteessa etsitään vastauksia kahteen kysymykseen. Ensinnäkin,  miten kaupunkilaiset voisivat paremmin huolehtia hyvinvoinnistaan ja terveydestään arjessa? Erityisesti digitaalisista ratkaisusta ja niihin liittyvistä palveluista toivotaan vastausta tähän kysymykseen.

Toinen kysymys liittyy kaupunkiympäristöön ja sen vaikutuksiin; miten kaupunkiympäristö voisi tukea asukkaidensa terveyttä ja hyvinvointia? 

Kokeilut ovat osa Co-Designing Wellbeing -hanketta, jossa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä hyvinvointipalveluita kokeillaan yhdessä Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä yrityskumppaneiden kanssa. Vuoden mittaista hanketta vetää Forum Virium Helsinki Oy ja projektin kehittämis- ja tutkimuskumppanina on Laurea-ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Uudenmaan liiton Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoituksen kautta.

Lue lisää Kalasatama Wellbeing -haasteen verkkosivuilta osoitteesta www.kalasatamawellbeing.fi


Viimeksi muokattu 10.1.2018 10:13