Jouni Koski Kehittäjä-lehdessä: "3 suurta AMK:ta yhdistivät voimansa”


​Jouni Koski aloitti Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorina ja toimitusjohtajana helmikuussa 2014. Kahden ja puolen vuoden ajanjakso on ollut tapahtumarikas; uuden vakituisen toimiluvan myöntäminen, laatujärjestelmän kansainvälinen auditointi sekä jo käynnistynyt strateginen yhteistyö metropolialueen ammattikorkeakoulujen kanssa.

Jouni Kosken nimitys Laurea-ammattikorkeakoulun rehtoriksi ja toimitusjohtajaksi ajoittui hetkeen, jolloin Laurealle oli myönnetty uusi, vakinainen toimilupa vuoden 2013 lopussa. Vakituiseen toimilupaan liittyi kaksi kehittämisvelvoitetta.

Ensimmäinen oli Laurean toiminnan vaikuttavuuden turvaaminen koko Uudenmaan alueella sekä tutkintoon johtavan koulutuksen toimintaedellytysten turvaaminen Lohjalla ja Porvoossa. Toinen kehittämisvelvoite liittyi yhteistyön tiivistämiseen pääkaupunkiseudulla Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa.

– Nyt, kun katsoo taaksepäin viimeisiä vuosia, niin ne ovat olleet Laureassa hyvin intensiivistä ja merkittävää kehittämisen aikaa, rehtori, toimitusjohtaja Koski toteaa.

– Onkin kaikkien laurealaisten työn kannalta erittäin palkitsevaa todeta, että opetus- ja kulttuuriministeriö on todennut Laurean toimenpiteiden olleen kehittämisvelvoitteiden suuntaisia eikä jatkotoimenpiteitä edellytetä. Tämä osoittaa, että organisaatiomme ja toimintatapojemme kehitystyö on ollut oikean suuntaista.

Laurea palvelee koko Uudenmaan aluetta

Syksyllä 2014 Laureassa otettiin käyttöön uusi brändilupaus ”Yhdessä enemmän – Laurea Uudellamaalla”. Se kuvaa Laurean roolia Uudenmaan yhteisenä, aluekehityspainotteisena ammattikorkeakouluna ja vastasi siten myös osaltaan Laurean kehittämisvelvoitteeseen.

– Olen vaikuttunut siitä, miten Laurea-yhteisön jäsenet yhdessä synnyttivät brändilupauksen, joka niin hyvin konkretisoi tahtotilaamme ja toimintatapaamme toimintatapaamme aluetta palvelevana korkeakouluna, Jouni Koski painottaa.

Yhdessä enemmän – Laurea Uudellamaalla -lupaus on osa Laurean organisaatiorakenteen ja toimintatapojen kehitystyötä, jossa tavoitteena on ollut koko korkeakoulun voimavarojen entistä täysimääräisempi hyödyntäminen.

– Keskeisenä ajatuksena on ollut se, että koko korkeakoulu ja sen osaaminen palvelee koko Uudenmaan alueella, tiivistää rehtori, toimitusjohtaja Koski.

Laurean toiminnan kehittymisen kannalta myös kansainvälisessä laatujärjestelmän auditoinnissa saatu palaute oli Kosken mielestä kannustava:

– Auditointiryhmän antama palaute oli Laurean kannalta rohkaiseva, hän sanoo.
– Palaute tukee osaltaan käsitystä siitä, että olemme onnistuneet tekemään oikeita valintoja uudistaen korkeakoulun toimintatapoja, jolloin jatkuvan kehittämisen periaate on sisäistetty hyvin halki koko organisaation.

Liittouma on vastaus ammattikorkeakoulujen yhteisiin haasteisiin

Vastaus toiseen kehittämisvelvoitteeseen eli pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen yhteistyön tiivistämiseen on Laurea-ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun strateginen liittouma. Liittouman yhteistyösopimus allekirjoitettiin 30. syyskuuta ja se astuu voimaan vuoden 2017 alusta.

 

Lue haastattelu kokonaisuudessaan Kehittäjä-lehden numerosta 2/2016.


Viimeksi muokattu 28.11.2016 9:17
Laurea Haaga-Helia Metropolia yhteistyösopimus strateginen liittouma

​Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian liittoumasopimus allekirjoitettiin 30. syyskuuta.