HAMK ja Laurea kumppaneina vahvistamaan Suomen kasvukäytävää


​Hämeen ammattikorkeakoulu ja Laurea-ammattikorkeakoulu ovat solmineet strategisen kumppanuuden, jonka tarkoituksena on Suomen kasvukäytävän kehittäminen koulutuksen, tutkimuksen sekä innovaatio- ja kehittämistoiminnan keinoin. Suunnitelmissa on myös kansainvälistä yhteistyötä.

Sopimukseen sisältyy ammatillisten tohtoritutkintojen rakentaminen osaksi ammattikorkeakoulujen toimintaa yhteistyössä kansainvälisten kumppaniyliopistojen kanssa. Ammatillista tohtorikoulutusta suunnataan ammattikorkeakoulujen profiilien mukaisille painoaloille.

− Ammatillisen tohtoritutkinnon rakentamista suomalaisiin ammattikorkeakouluihin on esitetty jo pitkään. Se vaikuttaa olevan korkeakoulupoliittisesti vaikea asia, vaikka sen tuottamalle osaamiselle on varmasti työelämässä kysyntää, ja ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet tarvitsevat ammatillisen jatko-opintoväylän. Siten päätimme Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa toteuttaa tämän yhdessä kansainvälisten kumppaniyliopistojen kanssa, Laurean rehtori Jouni Koski sanoo.

HAMK ja Laurea alkavat tuottaa yhteistä tutkimus  ja kehittämistoimintaa erityisesti älykkäiden palvelujen, turvallisuuden ja kestävän kehityksen alueilla. Aluksi rakennetaan strateginen tutkimusohjelma, jonka toteuttamiseksi haetaan kansainvälistä ja kansallista rahoitusta. Innovaatiotoimintaa kehitetään yhdessä alueen asukkaiden ja yritysten kanssa kasvukäytävän elinvoiman lisäämiseksi.

− Yhteisiksi tutkimus- ja kehittämistoiminnan alueiksi valittiin kasvukäytävän näkökulmasta tärkeitä kokonaisuuksia, jotka sopivat samalla sekä Laurean että HAMKin profiileihin, HAMKin rehtori Pertti Puusaari kertoo.

Ammattikorkeakoulut sitoutuvat sopimuksen osalta osaamisen johtamiseen ja yhteiseen kehittämiseen. Tässä hyödynnetään HAMKin ammatillisen opettajakorkeakoulun ja Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikön osaamista.

− Laurean ja HAMKin jo yli vuosikymmenen kestänyt kumppanuus on mahdollistanut merkityksellisen ja vaikuttavan yhteistyön. Tämä antaa vahvan pohjan uusille yhteistyöalueille Suomen kasvukäytävän vahvistamiseksi, Koski sanoo.

− Haluamme rakentaa Laurean kanssa Suomen kasvukäytävälle korkeakoulukumppanuuden, joka on entistä vaikuttavampi, tehokkaampi, ketterämpi sekä yhteiskunnalle merkittävämpi. Kasvukäytävälle sopii hyvin muutama soveltavien tieteiden yliopisto, University of Applied Sciences, Puusaari jatkaa.

Lisätietoja:

Jouni Koski 
rehtori, toimitusjohtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu

Pertti Puusaari
rehtori ja toimitusjohtaja, Hämeen ammattikorkeakoulu


Viimeksi muokattu 8.6.2017 15:05