Erkki Pärssinen: "Ammattikorkeakoulusta apua yritystoiminnan kehittämiseen"


​1. Yrittäjyysvalmiuksia opiskelijoille

"Yrittäjyyden kannalta on tärkeää, että opiskelu ammattikorkeakoulussa tarjoaa tänä päivänä opiskelijoille hyvät valmiudet yrittäjyyteen. Aikaisemmin yleisin suunta opiskelijoille oli työllistyä isommassa yrityksessä, mutta nykyään myös yrittäjäksi lähteminen on vaihtoehto entistä useammalle. Myös niin sanotut kevyt- ja hybridiyrittäjyyden mallit tarjoavat opiskelijalle uusia väyliä aloittaa yritystoiminta.

Erityiseen tärkeää minusta on, että opinnoissa opitaan ymmärtämään, mikä on suunnittelun merkitys yrittäjäksi ryhtymisessä. Olit sitten parturi-kampaaja tai teknologiayrittäjä, niin sinulla on alussa oltava liiketoimintasuunnitelma ja strategia, miten aiot tavoitteisiisi päästä."

2. Matalan kynnyksen tutkimusapua yrittäjille

"Yrittäjien kannalta haluaisin korostaa, miten ammattikorkeakoulua voisi vielä enemmänkin hyödyntää apuna ikään kuin matalan kynnyksen tutkimustyössä. Erityisesti pienen yrityksen kannalta opiskelijoiden ja heidän opettajiensa mahdollistama apu yritystoimintaa kehittävässä tutkimustyössä ja tutkitun tiedon analysoinnissa on erittäin arvokasta.

Parhaita tuloksia yrittäjien näkökulmasta tarjoavat muun muassa opiskelijoiden tekemät markkinatutkimukset ja asiakaskartoitukset - esimerkiksi tilanteissa, joissa pohditaan uuden toimipisteen perustamista tietylle alueelle. Opiskelijat voivat tarjota yrittäjälle myös kullanarvoista näkemystä markkinoinnin tueksi, kun tavoitellaan uusia asiakasryhmiä."

3. Lisäoppia yrittäjälle

"Espoon seudulla pk-yrittäjyyttä leimaa asiantuntijayrittäjyyden vahva osuus verrattuna. Moniin muihin alueisiin verrattuna paikallisilla asiantuntijayrittäjillä on myös huomattavasti enemmän kosketuspintaa kansainväliseen liiketoimintaan.

Yksi tärkeä näkökulma ammattikorkeakoulun rooliin onkin se, että sieltä yrittäjä voi hakea lisää valmiuksia omiin yrittäjätaitoihinsa. Ammattikorkeakoulu on lähellä käytäntöä, mutta tarjoaa samalla mahdollisuuksia hakea myös syvempää teoria- ja tietopohjaa yrityksen kehittämiseen. Jos yrittäjä haluaa laajentaa osaamistaan, hakee uutta kasvua tai hänellä on kansainvälistymistavoitteita, niin suosittelen aina hakemaan lisäoppia Laureasta."

 

Laurea-ammattikorkeakoulun varainhankintakampanja on käynnissä. Lahjoittamalla Laurealle voimme yhdessä varmistaa entistä laadukkaamman koulutuksen lähes 8000 opiskelijallemme. Samalla tuet myös kampuspaikkakuntiemme elinvoimaisuutta sekä vahvistat tulevaisuuden osaamista Uudellemaalle ja koko Suomelle. Lue lisää varainhankintakampanjasta.


Viimeksi muokattu 25.4.2018 13:18

​Espoon Yrittäjien toimitusjohtaja Erkki Pärssinen.