Ensimmäinen Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus päätökseen


​- Vaikka käytännön työ opettaa aivan todella paljon, oli silti opinnoista saatava uusi tieto tärkein syy minulle, miksi halusin lähteä täydentämään opintojani, kertoo Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutukseen osallistunut Heidi Saastamoinen.

Saastamoinen ja 11 muuta matkailualan ammattilaista aloitti viime syksynä 30 opintopisteen laajuisen koulutuksen, joka toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa. Perjantaina 12. toukokuuta koulutuksen osallistujat esittelivät Laurean Leppävaaran kampuksella kehittämistehtäviään, jotka samalla päättivät heidän opiskelu-urakkansa.

Erikoistumiskoulutus vahvistaa matkailuammattilaisten osaamista

Huomisen matkailukohde -erikoistumiskoulutus järjestettiin yhteistyönä Laurean sekä Tampereen ja Lahden ammattikorkeakoulujen kesken. Tavoitteena on ollut vahvistaa matkailualan ammattilaisten osaamista erityisesti ennakoinnin ja palvelujen kehittämisen näkökulmasta.

Koulutuksen viisi osaamiskokonaisuutta pitivät sisällään elämysten tuotteistamista ja markkinointia, ansaintalogiikkaa, matkailualan digitalisaatiota, ennakointia sekä kansainvälistymistä. Kahdeksan lähiopetuspäivän ja opinnot päättäneen kehittämistehtävän lisäksi opinnot sisälsivät opintokäyntejä, verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua.

”Oli hyvä aika lähteä kouluttautumaan lisää”

Erikoitumiskoulutukseen osallistuneiden kelpoisuusvaatimuksena oli ammattikorkeakoulu- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tuusulassa hotellin vastaanotossa työskentelevä Heidi Saastamoinen on itse koulutukseltaan restonomi.

- Restonomiopinnot olen kuitenkin suorittanut jo 12 vuotta sitten, joten nyt oli korkea aika lähteä kouluttautumaan lisää, hän toteaa.
- Vaikka kynnys lähteä yli 10 vuoden tauon jälkeen opiskelemaan oli suuri, oli tämä alle vuoden mittainen koulutus onneksi hieman helpompi kokonaisuus lähteä kokeilemaan, miten opiskelu sujuu.

Uusia ajatuksia luennoilta, kirjoista ja kollegoilta

Koulutuksen päättäneessä kehittämistehtävässä toteuttivat työelämäläheisen hankkeen, jossa osoittivat asiantuntemusta ja osaamista matkailun kehittäjinä.

Koska koulutuksessa mukana olleilla oli useiden vuosien kokemus työstä matkailualalla, pääsivät he peilaamaan omaa osaamista teoriaan ja oppimistehtäviin. Myös kanssaopiskelijoiden kanssa käydyt keskustelut toivat tärkeän ulottuvuuden koulutukseen.

- Uusia ajatuksia on tullut niin luennoilta, luetusta kirjallisuudesta kuin muilta opiskelijoiltakin, Heidi Saastamoinen kuvailee koulutuksen tärkeintä antia.
- Tärkeintä on ollut se, että on saanut uudenlaista näkökulmaa asioihin. Nyt osaa eri tavalla katsoa, mitä alalla tapahtuu, mitä tulevaisuudessa on tulossa - ja ennen kaikkea - miten se suhteutuu omaan työhön, osaamiseen ja tulevaisuuteen.

 

Lue lisää Laurean täydennyskoulutuspalveluista.


Viimeksi muokattu 23.5.2017 15:47

​Erikoistumiskoulutuksen osallistujat esittelivät kehittämistehtäviää Leppävaaran kampuksella perjantaina 12. toukokuuta.