Ennakointikamari pureutui tulevaisuuden palveluihin


​Helsingin seudun kauppakamarin Ennakointikamari-seminaari järjestettiin Laurean Leppävaaran kampuksella torstaina 1. joulukuuta. Teemana olivat tulevaisuuden palvelut ja Ennakointikamarin puheenvuoroissa paneuduttiin muun muassa digitalisaation vaikutuksiin palveluihin Suomessa sekä tulevaisuuden muutosten ennakoitiin ja varautumiseen organisaatioissa.

Ennakointikamari kokosi Leppävaaraan yli 100 palveluiden tulevaisuudesta kiinnostunutta kuulijaa.  Ennakointikamaria toteuttamassa oli kauppakamarin lisäksi Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit sekä suuri joukko Uudenmaan alueen koulutustoimijoita.

Digitalisaatio mullistaa palveluja

Ennakointikamarin käynnisti 15/30 Research -yrityksen perustaja Markus Keränen, joka herätteli kuulijoita pohtimaan tulevaisuuden innovatiivisia palveluja. Keränen esitteli globaaleja kehityskulkuja, jotka muokkaavat tulevaisuuden palveluja pian Suomessakin.

- Palvelut tulevat yhä enemmän ihmisen luo, kuten ruokalähettipalvelut jo osoittavat. Myös palvelujen äärimmäinen läpinäkyvyys kohdistaa kysyntään uudella tavalla - ensin Uberin ja AirBnB:n esimerkin mukaan, mutta sote-uudistuksen myötä myös vaikkapa lääkäreiden ja muiden terveyspalvelujen kohdalla, hän sanoi.

Toisessa puheenvuorossa digitalisaation vaikutuksia suomalaiseen palvelualaan ja työn tekemiseen kuvasi Palvelualojen työantajien Palta ry:n pääekonomisti Matti Paavonen. Hän muistutti siitä, että Suomi kehittyy yhä enemmän palvelutaloudeksi ja tulevaisuudessa entistä tärkeämpää on keskittyä juuri palvelujen vientiin.

Kolmannen näkökulman palvelujen tulevaisuuteen tarjosi Tanja Jänicke, Suomen ensimmäisen joukkorahoituspalvelun Mesenaatti.me:n perustaja. Hän keskittyi erityisesti jakamistalouteen ja sen vaikutuksiin palveluiden tuotannossa, kysynnässä ja tarjonnassa.

- Tänä päivänä ei enää tarvita suuria organisaatioita, jotta valtaviakin asioita voisi tapahtua, hän sanoi.
- Digitalisaatio mahdollistaa tämän muutoksen ja ihmisistä on tullut kaikkein tärkein resurssi.

Menetelmiä tulevaisuuden ennakointiin

Ennakointikamari tarjosi myös ajatuksia tulevaisuuden ennakointikyvykkyyden edistämiseen organisaatioissa. Laurean YAMK-koulutuksista valmistuneet tulevaisuusmuotoilijat Anu Nousiainen ja Minna Koskelo esittelivät erilaisia osallistavia menetelmiä, joiden avulla he auttavat organisaatioita kehittämään kykyä ennakoida tulevaisuuden muutosvoimien vaikutuksia.

Laurean yliopettaja Susanna Kivelän johdolla Ennakointikamarin osallistujat pääsivät myös tutustumaan Laurean YAMK-opiskelijoiden laatimiin trendikortteihin, joihin oli poimittu muutamia tulevaisuuteen vaikuttavia trendejä. Trendikortteja oli laadittu Tulevaisuuden johtamisen ja ennakoinnin menetelmät -opintojaksolla.

Päivän päätteeksi kuultiin vielä kaksi yritysesimerkkiä tulevaisuuden palveluihin liittyen hotelli- sekä finanssialoilta. Yrityscaseja esittelivät myyntijohtaja Timo Hakala Sokos Hotelsista sekä henkilöstöjohtaja Hilkka Malinen Keskinäisestä Työeläkevakuutusyhtiöstä Elosta.

Lue lisää Kauppakamarin Ennakointikamareista


Viimeksi muokattu 2.12.2016 15:00

​Palta ry:n pääekonomisti Matti Paavonen Ennakointikamarissa Leppävaarassa torstaina.