Digipalveluita kehittämällä parannetaan tavallisten ihmisten arkea


Kesko on yksi kahdeksasta USCO-hankkeessa mukana olevasta organisaatiosta. Tammikuussa 2016 alkaneessa hankkeessa kehitetään mukana olevien organisaatioiden kyvykkyyksiä hyödyntää digitalisaatiota kaikilla tasoilla johtamisesta ja työhyvinvoinnista asiakaskeskeisyyteen ja avoimiin innovaatioihin. Keskon lisäksi hankkeessa on mukana Danske Bank, Verohallinto, Keva, Fennia, Isännöintiverkko, Humap Consultation ja Silta.

Maailman vastuullisin kaupan alan yritys

Kesko on palkittu maailman vastuullisimpana kaupan alan yrityksenä ja kaupan alalla onkin merkittävä rooli suomalaisessa yhteiskunnassa muun muassa suurimpana työllistäjänä, nuorten suurimpana työllistäjänä, elinkeinoelämän suurimpana toimialana ja suurimpana veronmaksajana. Kesko toimii alalla päivittäistavarakaupan, rakentamisen ja talotekniikan sekä autokaupan parissa. Sen ketjutoimintaan kuuluu yli 2000 kauppaa Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä ja sillä on enemmän työntekijöitä ulkomailla kuin Suomessa. Suomen Lähikaupan oston myötä Keskolla on lähdetty monikauppamalliin, jolloin yhdellä kauppiaalla voi olla useampi kauppa, ja myös organisaation nimessä ollaan siirtymässä Keskosta K-ryhmään sloganin "Jotta kaupassa olisi kiva käydä" tukemana.

Keskosta K-ryhmään – Jotta kaupassa olisi kiva käydä

Kesko on panostanut viime vuosina huomattavasti asiakaskeskeiseen kehittämiseen hyödyntämällä palvelumuotoilua ja lähtemällä voimakkaasti tuomaan digitaalisuutta mukaan kaupan alan toimintaan. Jussi Mantere, K Digitalin asiakaskokemuksesta vastaava johtaja, toteaakin, että heidän yksikkönsä tehtävä on digitalisoida Kesko ja kehittää digipalveluita ja asiakaskeskeisyyttä niin, että ne parantavat tavallisten ihmisten arkea.

Ollakseen nykypäivänä menestyvä yritys, tulee asiakas asettaa toiminnan keskiöön. Kuitenkin tutkimusten mukaan 80% suurista yrityksistä sanoo asiakkaan olevan keskiössä vaikka vain 5-10% asiakkaista kokee näin olevan. Asiakkaat päättävät koko ajan yhä vahvemmin mitä ostavat, mihin hintaan ja verkossa valikoima kasvaa jatkuvasti. Mantereen mukaan menestymiseen vaaditaan jatkuvaa asiakkaan iholla olemista, dynaamista reagointia asiakkaan tarpeisiin, nopeita johtopäätöksiä vallalla olevista ilmiöistä, uskallusta tehdä nopeita päätöksiä ja kehittämissuunnitelmia korkeintaan kuukauden päähän. Entinen 6-12kk kehittämissykli ei riitä enää.

Palvelumuotoilijoita rekrytoitaessa Mantereen mukaan ei ole oleellista ymmärtävätkö he miten kauppa toimii, vaan osaavat kuunnella, käyttää menetelmiä laidasta laitaan ymmärtääkseen ihmisten toimintaa ja odotuksia ja tietävät mitä tehdä eri tavoin kuin kilpailijat, jotta ollaan merkityksellisiä asiakkaalle.

Muutosta johtamiseen, luottoa asiantuntijoihin

Mantere muistuttaa, että myös johtaminen vaatii muutosta nykypäivänä ja perinteisen suomalaisen johtajan tulee päästää irti vallasta:

- "Tarvitaan empaattisia asiantuntijoita, jotka voivat veljeytyä asiakkaiden kanssa, tehdä päätöksiä ja sitten johtaja uskaltaa investoida."

Johtajuusasenteen tulisi olla omiin asiantuntijoihin ja kehitystiimeihin luottava ja myös johtajien tulisi kyetä laittamaan itsensä likoon. Johtajien tulisi antaa asiantuntijoille mahdollisuus onnistua luomalla matala organisaatio ja dynaaminen päätöksentekoprosessi, mutta se on haastavaa Suomen mittakaavassa ja vielä haastavampaa globaalissa mittakaavassa.

Johtamistavan ja -asenteen muutokset digitalisaation aikakaudella ovat oleellinen osa USCO-hanketta ja niitä viedään eteenpäin Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun toimesta. Keskiviikkona 6.9 järjestetään Johtajuussymposium Tampereella klo 10.30–12.00. Tapahtuman teemana on digitalisaation johtaminen ja puhujina ovat muun muassa Mikael Jungner, Elise Pietarila Gimmeyawaller Productionsista ja Rami Tättilä Danske Bankista. 

Tapahtuma on maksuton ja sinne ei tarvitse ilmoittautua erikseen, lue lisää. 


Kooste USCO-hankkeen keväästä löytyy Youtubesta videon muodossa, kurkkaa mitä hankkeessa on puuhailtu!


Lisätietoja USCO-hankkeesta:

Projektipäällikkö Outi Kinnunen (outi.kinnunen at laurea.fi)

www.uscoproject.fi

#uscoproject


Viimeksi muokattu 8.6.2017 21:57