Demokratiatunnustus Espoon keskuksen aluekehittämisryhmälle


Espoon keskuksen aluekehittämisryhmä on 30. maaliskuuta palkittu vuoden 2017 Demokratiatunnustuksella. Ryhmä on osa Osallistuva Espoo -kehittämisohjelman työtä kuluvalla valtuustokaudella.

Espoossa on etsitty ideoita kuntapalvelujen kehittämiseen mm. joukkoistamispalveluilla ja erilaisilla ketterillä kokeiluilla. Espoon keskuksen aluekehittämisryhmä on syntynyt Laurea-ammattikorkeakoulun yhteisöpajoissa keväällä 2015  osana Välittävät Valittavat Verkostot-hanketta.  Tällöin havaittiin, että alueella tehdään paljon kehittämistä, mutta eri toimijat eivät tunteneet toisiaan ja toiminta ei tavoittanut alueen asukkaita. Perustamisensa jälkeen ryhmä on kokeillut lähitekemisen työkaluina osallistuvaa budjetointia ja digitaalista vuorovaikutusta.

Suvelan asukaspuiston kehittämisessä kokeiltiin vuonna 2015 asukkaita osallistavaa Budjetoi puisto -menetelmää. Parhaillaan on käynnissä osallistuvan budjetoinnin periaatteisiin nojautuva Mun idea -kokeilu Espoon keskuksessa.  Laurea on kokeilussa mukana tutkimuskumppanina.

"Olen todella ylpeä tästä tunnustuksesta. Espoon ensimmäinen arvo on asukaslähtöisyys ja olemme huomanneet, että onnistumme parhaiten niissä asioissa, joihin saamme asukkaat mukaan", toteaa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä.

Kumppanuus syntyy toimintatutkimuksen keinoin

Espoon keskuksen aluekehittämisryhmään kuuluu asukkaita Keski-Espoo -seurasta ja Tuomarila-seurasta, Espoon kaupungin viranhaltijoita sekä Laurea-ammattikorkeakoulun  tutkijoita ja opiskelijoita.   Laurean roolina on edistää asukkaiden osallistumista ja poikkihallinnollista yhteistyötä osallistavan toimintatutkimuksen keinoin. "Tärkeää on kehittää toimintatapoja siihen, miten alueella ja ihmisissä jo olevat voimavarat saadaan kaupunginosakehittämisen lähtökohdaksi",  toteaa tutkija Ossi Salin.

"Tämä on loistoesimerkki yhteisen tavoitteen synnyttämästä kumppanuudesta, jonka seurauksena yksi plus yksi on aina enemmän kuin kaksi. Voimme jakaa kustannuksia, tietoa, tiloja ja osaamista. Yhteinen kontaktipinta muihin toimijoihin on huomattavasti laajempi kuin kenenkään oma", iloitsee Keski-Espoo -seuran varapuheenjohtaja Kari Räty.

Demokratiatunnustus nostaa esiin kumppanuuteen perustuvaa toimintakulttuuria

Valtiovarainministeriön koordinoiman Avoin hallinto-hankkeen Demokratiatunnustus myönnettiin nyt kolmatta kertaa demokratiaa ja hallinnon avoimuutta edistäneille julkisen hallinnon toimijoille tai organisaatioille. Demokratiatunnustus myönnetään yhdelle valtion ja yhdelle kunnan toimijoille tai organisaatiolle. Valtionhallinnon Demokratiatunnustuksen sai tänä vuonna Rikosseuraamuslaitos. Tunnustuksella halutaan nostaa esille esimerkkejä käytännöistä, joilla voidaan vahvistaa kumppanuuteen perustuvaa toimintakulttuuria Suomessa.

Tunnustukset jakoi oikeus-ja työministeri Jari Lindström  Suomi100-juhlavuoden demokratiaviikkojen pääseminaarissa torstaina 30. maaliskuuta 2017.

 Sun Idea – Osallistuva budjetointi kaupunginosakehittämisessä on Laurea-ammattikorkeakoulun hanke, jota rahoittaa Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka vuosina 2017-2018. Tutkijoina hankkeessa toimivat Soile Juujärvi,  Virpi Lund ja Ossi Salin sekä Timo Kopomaa Helsingin yliopistosta. 


Viimeksi muokattu 31.3.2017 13:41

​Demokratiatunnustuksen vastaanottivat Soile Juujärvi Laureasta sekä Mikko Kivinen, Tuija Norlamo ja Kai Fogelholm Espoon kaupungilta.