DOB-hanke yhdistää data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua


​Elokuussa käynnistynyt Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke yhdistää data-analytiikan ja palvelumuotoilun yritysten innovaatiotoiminnan lisäämiseksi. Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamassa hankkeessa kehitettävää innovaatioalustaa hyödynnetään tietopohjaisten palvelujen luomiseksi.

Hankkeessa yhdistetään data-analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Tavoitteena on luoda uusia tuotteita ja palveluja, työpaikkoja ja hyvinvointia.

Big data on suuri, hyödyntämätön voimavara, mutta varsinkaan pienyrityksillä ei aina välttämättä ole osaamista sen hyödyntämiseen. Datasta oivalluksia ja bisnestä -hankkeessa tavoitteena onkin monialaisen toiminnan kautta edesauttaa liiketoiminnaksi kehittyvien innovaatioiden löytymistä.

Kolme työpakettia eri aloilta

Parhaita käytäntöjä ja kokemuksia aiheesta kerätään kolmessa hankkeeseen kuuluvassa työpaketissa, joita ovat Aviapolis, palveluja matkaajille, Hyvä pitkä elämä sekä Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennus. Hankkeen tuotokset tullaan koostamaan yhteen ja julkaisemaan avoimesti jokaisen hyödynnettäväksi.

Aviapolis, palveluja matkaajille - osiossa dataa analysoimalla löydetään oivalluksia uusiksi palveluiksi Helsinki-Vantaan lentokentälle ja koko Aviapolis -alueelle. Hyvän pitkän elämän edellytyksiä puolestaan rakennetaan hankkeessa selvittämällä, mitä olemassa olevat tietoaineistot voivat kertoa masennuksen ja muistisairauksien riskeistä sekä suunnittelemalla terveyttä edistäviä elinympäristöjä.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -valmennuksessa yrityksille valmennetaan analytiikkaa ja palvelumuotoilua. Tämän jälkeen on yritysten oma case-osio, jossa näitä oppeja hyödynnetään käytännössä.

Palvelumuotoilun osaaminen Laureasta

Hankkeen konsortio koostuu kattavasta joukosta kaupunkeja, yliopistoja, ammattikorkeakouluja sekä yhdistyksiä. Mukana ovat Tampereen yliopisto, Suomen avoimien tietojärjestelmien keskus COSS ry, Oulun yliopisto, Vantaan kaupunki, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ry. Lisäksi hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten kanssa.

- Laurean rooli hankkeessa on palvelumuotoilun avulla auttaa IT-alan pienyrityksiä kehittää liiketoiminta-aihioita big datasta, kertoo Laureassa hankkeen projektipäällikkönä toimiva Outi Kinnunen.
- Pienyritysten valmennuksissa keskitymme muun muassa palveluajatteluun ja -logiikkaan sekä asiakaslähtöiseen lähestymistapaan. Erilaisten konkreettisten työkalujen avulla pyrimme kehittämään yritysten omaa toimintaa, josta sitten puolestaan syntyy uusia ideoita ja uutta bisnestä.

Datasta oivalluksia ja bisnestä -hanke on osa 6Aika -ohjelmaa ja se liittyy Avoin data ja avoimet rajapinnat -kärkihanketta. Lisäksi hanke saa rahoitusta Liikenne- ja viestintäministeriöltä, Tredea Oy:ltä sekä Hartela Oy:ltä.

Katso myös hankkeen video tästä linkistä.

Lisätietoja aiheesta:

Jyrki Koskinen, COSS ry (jyrki.koskinen@coss.fi)
Martti Juhola, Tampereen yliopisto (martti.juhola@sis.uta.fi)
Outi Kinnunen, Laurea-ammattikorkeakoulu (outi.kinnunen@laurea.fi)


Viimeksi muokattu 13.9.2016 12:02

​Yksi hankkeessa käytettävistä palvelumuotoilun työkaluista on Laureassa kehitetty yhteiskehittämisen CoCo Cosmos -peli.