COPE-hanke: omahoitajat työnsä kehittäjinä


​COPE-hankkeessa tutkitaan ja kehitetään toimintaa tilanteessa, jossa sote-uudistus, digitalisaatio, monikulttuurisuus ja niukat resurssit muuttavat tapaa tehdä työtä, tuottaa palveluja ja kehittää osaamista ja ammattitaitoa. Hanke on monitieteinen ja hyödyntää erityyppisiä tutkimusmenetelmiä. Hankkeessa on viisi teemaa ja niillä jokaisella oma osahanke.

Laurea-ammattikorkeakoulun osahankkeessa Elinikäinen oppiminen kehitetään ja tutkitaan täydennyskoulutuksen menetelmiä ammatillisen päätöksenteon vahvistamiseksi. Laurea toteutti yhteistyössä Vantaan kaupungin Katriinan sairaalan 2B osaston kanssa kehittämishankkeen. Osastolla hoidetaan erikoissairaanhoidosta perussairaanhoitoon siirtyneitä lonkkamurtumapotilaita, jotka eivät vielä selviydy kotona tai hoitolaitoksessa. Kehittämistyön tavoitteena oli, että lonkkamurtumapotilaan onnistunut kotiutus helpottaisi potilaan kokemaa turvattomuutta ja että hoitajien kokema työn kuormittavuus vähenisi.

Lue lisää kehittämistyöstä COPE-hankkeen verkkosivuilla julkaistusta artikkelista.


Viimeksi muokattu 19.5.2017 14:38

​Katriinan sairaalan 2B-osaston henkilökuntaa COPE-hankkeen työpajassa.