COPE-hanke: ”Moniammatillisesta keskustelusta uusia näkökulmia eettiseen päätöksentekoon”


​Osana COPE- eli Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali-ja terveysalan murroksessa -hanketta Laurean YAMK-opiskelijat ovat Eettisyys ja päätöksenteko -opintojaksollaan käyneet keskusteluja työhönsä liittyvistä eettisistä ongelmista.

Opintojaksolle osallistuivat Sosiaalisen kuntoutuksen johtaminen ja kehittäminen -YAMK-koulutuksen opiskelijoita. Sosiaaliohjaajana Espoon sairaalassa työskentelevä Elina Santanen ja sairaanhoitajana yksityisessä lastensuojelulaitoksessa toimiva Hilkka Lydén ovat jo huomanneet opintojakson aikana tunnistavansa eri tavalla eettisiä kysymyksiä arjessaan:

- Juuri eilen työssäni tuli vastaan haastava tilanne asiakkaan kanssa, jossa pysähdyin nopeasti pohtimaan, mikä olisi eettisesti paras ratkaisu jatkaa eteenpäin, Lydén kuvailee.
- Samalla on oppinut entistä paremmin huomaamaan etukäteen tilanteita, joissa eettistä pohdintaa tulisi käyttää. Olemme myös lähteneet pohtimaan työyhteisön eettistä omavalvontaa, ja miten sitä voisi kehittää, Santanen jatkaa.

Eri ammattiryhmien näkökulmat mukaan keskusteluun

Sekä Santanen että Lydén ovat nähneet erityisen arvokkaana, että opintojaksolla keskusteluja on käyty moniammatillisissa ryhmissä.

- Keskustelumme ovat hyvin avanneet sitä, miten samat asiat näyttäytyvät eri tavoin eri ammattiryhmien - sairaanhoitajien, sosionomien ja fysioterapeuttien - näkökulmista. Samalla oivalsi myös sen, miten tärkeää asioista keskusteleminen on, kun näkökulmat ovat erilaisia, opiskelijat kuvailevat.

Eettisistä ongelmista ja niiden ratkaisusta pienryhmissä käydyissä keskusteluissa oli opiskelijoiden mukaan nousseet esiin esimerkiksi rakenteet, byrokratia ja toisaalta valvonnan puutteellisuus.

- Itselläni herätti ehkä eniten ajatuksia harkinnanvaraisuus tiettyjä päätöksiä tehtäessä, sairaanhoitaja Hilkka Lydén kertoo.
- On hyvä, että harkinta on mukana päätöksenteossa, mutta harkinta ja siihen vaikuttavat tekijät pitäisi olla samat kaikille.

”Ei absoluuttisen oikeaa tapaa toimia”

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien koulutusten tavoitteena on kehittää opiskelijoiden asiantuntijuutta sekä kehittämis- ja johtamisvalmiuksia. Sosiaali- ja terveysalalla eettinen ongelmanratkaisu on keskeinen asiantuntijuuden osa-alue.

- Tämän opintojakson sisältö on minun mielestäni vahvasti linkittynyt koko YAMK-koulutuksen tavoitteisiin oman asiantuntijuuden kehittämisestä. Tässä on herännyt paljon ajatuksia, miten omaa työyhteisöä voisi kehittää, Hilkka Lydén kuvailee.

Etiikka kuuluu sairaanhoitajilla opintoihin jo AMK-tutkinnossa, mutta nyt YAMK-opinnoissa näkökulma eettisiin kysymyksiin on laajempi. Sen lisäksi, että mietitään, miltä asia omasta näkökulmasta näyttää, niin opiskelijat ovat nyt pohtineet myös sekä asiakkaan että ulkopuolisen näkökulmaa.

- Tärkeää on ollut myös ymmärtää, että ihmisillä on erilaisia perusteluja siihen, mitkä asiat ovat eettisesti oikein. Tämä johtaa erilaisiin ratkaisuihin eikä absoluuttisen oikeaa toimintatapa ole välttämättä olemassa, Lydén ja Santonen pohtivat.
- Tilannetta voisi hyvin kuvitella niin, että minä piirrän norsun kärsää ja sinä häntää. Silti piirrämme samaa eläintä.

 

Lue myös: Eettinen ongelmanratkaisu tärkeässä roolissa sote-alalla


Viimeksi muokattu 13.3.2017 13:14

​YAMK-opiskelijat keskustelivat  eettisestä ongelmanratkaisusta Eettisyys ja päätöksenteko -opintojaksolla.