Artikkelikokoelma 71 ja Teknologialainaamo


Laureassa on julkaistu artikkelikokoelma julkaisu 71) ”Yhdessä enemmän – Artikkeleita Laurea-ammattikorkeakoulun ja työelämän yhteistyöstä”. Julkaisussa on kaksi artikkelia liittyen Teknologialainaamon toimintaan. Ensimmäisessä artikkelissa käydään läpi Teknologialainaamon kehityskaarta hankkeesta monipuoliseksi ja monialaiseksi oppimisympäristöksi, joka on avoinna kaikille Laurean opiskelijoille. Toisessa artikkelissa keskitytään erityisesti hoitotyön opiskelijoiden kehittymiseen teknologiaosaajana. Molemmissa artikkeleissa pohditaan, mitä hyötyä hyvinvointiteknologiaan keskittyvästä oppimisympäristöstä on opiskelijoille ja tulevaisuuden työelämälle. Julkaisu on luettavissa Theseuksesta: http://www.theseus.fi/handle/10024/118950


Viimeksi muokattu 7.12.2016 14:30