Alumni Jonna Javanainen: Laurea mukana elämässä vielä valmistumisen jälkeenkin


Jonna Javanainen on valmistunut Laureasta sairaanhoitajaksi vuonna 2012. Valmistumisensa jälkeen Jonna on tehnyt suurimman osan urastaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Vuodenvaihteessa hän siirtyy työskentelemään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin.

Tulevaisuuden haaveena ulkomailla työskentely

- Tulevaisuudessa toivon pääseväni tulevaisuudessa toteuttamaan hoitotyötä ulkomaille. Uskon että suomalaista osaamista arvostetaan ulkomailla, ja omalta osaltani tutkinto Laureasta tulee sen mahdollistamaan, hän sanoo

Aktiivisella asenteella alumnitoiminnassa

Alumnitoiminnan siirryttyä kiinteäksi osaksi Laurean toimintaa muodostettiin myös kolme toiminnan kehittämistä edistävää ydinryhmää - Alumnivaltuuskunta, Alumni Advisory Board sekä Alumnitoiminnan kehittämisryhmä, kaikille ryhmille määriteltiin tavoitteet niitä perustettaessa vuonna 2014.  Jonna Javanainen valittiin mukaan ensimmäiseen alumnivaltuuskuntaan, johon kuuluu 100 Laureasta valmistunutta alumnia. 

- Alumnitoimintaan menin mukaan heti oikeastaan suoraan valmistumisen jälkeen vuonna 2012. Siihen aikaan alumnitoiminta oli vielä omana järjestönään, hän kertoo. 

- Kaksi vuotta olin mukana sen aikaisessa hallituksessa aina siihen asti kunnes alumnitoiminta siirtyi viralliseksi osaksi Laurea-ammattikorkeakoulun toimintaa ja pääsin osaksi alumnivaltuuskuntaa. 

Vierasluennoitsijana ja mentorina nykyisille opiskelijoille

Opiskelijoille Jonna on toiminut mentorina ja aktiivisena vierasluennoitsijana. Laurean alumnien on mahdollista liittyä luennoitsijapankkiin, jonka kautta lehtorit voivat tilata heitä työelämänasiantuntijoina pitämään luentoja ajankohtaisista aiheista nykyisille opiskelijoille. 

- Alumnitoiminta on antanut minulle paljon mahdollisuuksia ajatella monialaisemmin ja kehittää omaa osaamista entistä laajemmaksi. Alumnitoiminnassa olen päässyt luomaan verkostoja täysin eri alalla toimiviin ammattilaisiin sekä opastamaan nykyisiä opiskelijoita heidän polullaan, Javanainen kuvailee 

Tutustu Laurean alumnitoimintaan täältä. 

Viimeksi muokattu 4.1.2017 15:21