”USCO ei ole vain digitalisaation hanke, vaan koko liiketoiminnan kehittämistä”


​Tammikuussa 2016 alkaneessa USCO-hankkeessa (Using Digital Co-Creation for Business Development) keskitytään kehittämään suomalaisten yritysten ja julkisorganisaatioiden valmiuksia digitalisaation hyödyntämiseen etenkin asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisessä.

Digitalisaation hyödyntämistä tarkastellaan USCOssa neljästä näkökulmasta: organisaation johtaminen ja kulttuuri, avoimet innovaatiot ja ketterät kokeilut, työhyvinvointi ja asiakaslähtöisyys. Laurea vastaa hankkeessa teemoista avoimet innovaatiot ja ketterät kokeilut sekä asiakaslähtöisyys, ja tutkimuskumppanina toimiva Tampereen yliopisto tutkii organisaation johtamista ja kulttuuria sekä työhyvinvointia.

Kolmivuotisessa hankkeessa on mukana kahdeksan yksityisen ja julkisen sektorin toimijaa; Danske Bank, Fennia, Humap, Isännöintiverkko, Kesko, Keva, Silta ja Verohallinto. USCOn kolmas johtoryhmän tapaaminen järjestettiin Isännöintiverkon tiloissa Helsingin Lauttasaaressa syyskuun lopulla.

Taloyhtiömaailman haasteena paperikeskeisyys

Isännöintiverkko on vuonna 1997 perustettu isännöintialan yritys, joka isännöi yli 300 asunto-osakeyhtiötä pääkaupunkiseudulla. Yritys on alusta asti panostanut asiakaspalveluun ja laatuun, kertoo toimitusjohtaja Iiro Mähönen. Isännöintiverkon sloganeihin kuuluvat ”Kun kiinteistö voi hyvin, asukkaat voivat hyvin” ja ”Tiedä enemmän, asu paremmin” tiivistävät yrityksen toimintaperiaatteet erittäin hyvin.

Mähösen mukaan heidän tavoitteinaan on tehdä vahvaa viestintää taloyhtiöiden suuntaan, asukasrajapintaan asti. Tähän tavoitteeseen liittyy myös haasteita; taloyhtiömaailma on edelleen erittäin paperikeskeinen ja Isännöintiliiton muutaman vuoden takaisen tutkimuksen mukaan yli 80% vastanneista oli sitä mieltä, että paperinen kotiin jaettu tiedote on paras tapa tiedottaa. Tämä näkemys on ristiriidassa digitalisoituvan maailman kanssa sähköisen tiedottamisen aikakaudella.

Isännöintiverkon tavoitteena USCO-hankkeessa onkin löytää vaihtoehtoisia tapoja paperien pyörittelylle sekä tarjota monipuolisesti sähköisiä palveluita asukkaiden ja osakkaiden arkea helpottamaan.

- USCO ei ole vain digitalisaation hanke, vaan koko liiketoiminnan kehittämistä, kehityspäällikkö Shabila Saastamoinen kuitenkin korostaa.

Hankkeen nykytilakartoitusvaiheen myötä Isännöintiverkossa on ehditty jo muun muassa selvittämään oman henkilökunnan osaamistaso ja kehitystarpeet IT-asioissa.

Hankeyhteistyön syventäminen opiskelijaprojekteissa

Saastamoinen kertoo Isännöintiverkon tarttuneen innokkaasti myös mahdollisuuteen kehittää liiketoimintaa yhdessä oppilaitosyhteistyön kautta. Isännöintiverkko on osallistunut tähän mennessä mm. Fasilitointi asiantuntijan työvälineenä (YAMK), Palvelumuotoilulla innovaatioihin (AMK) sekä Työ- ja henkilöstöturvallisuuden (AMK) opintojaksoihin. Fasilitointi-opintojaksolla Isännöintiverkko sai innokkaimpia asiakkaitaan mukaan innovoimaan Tulevaisuuden isännöintiä työpajatyyppisessä työskentelyssä. Tämän vuoden puolella on tavoitteena aloittaa ainakin markkina-analyysin ja kilpailija-analyysin teettäminen opinnäytetöinä.

- Yritykset voivat saada USCOsta enemmänkin kuin vain hankkeen sisältämät asiat. Integraatio opintojaksoihin ja opinnäytetöihin on loistava tilaisuus liiketoiminnan kehittämiselle, USCOn projektipäällikkö Ruusa Ligthart toteaa.
Saastamoisen mukaan Isännöintiverkko on kokenut yhteistyön Laurean kanssa todella positiivisena.
- Yrityksien niukat liiketoiminnan kehittämisen resurssit huomioiden, oppilaitosyhteistyö on erinomainen mahdollisuus kehittää yritystä nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Tapahtumarikas USCO

USCOn puitteissa on ehditty kirjoittaa jo 3 tieteellistä julkaisua, joista kaksi esiteltiin 26. RESER (Research on Services) –konferenssissa Napolissa 8.-10. syyskuuta:

Larjovuori, R-L , Bordi, L., Mäkiniemi, J-P & Heikkilä-Tammi, K.
The role of leadership and employee well-being in organisational digitalisation
XXVI International Reser Conference 09.09.2016.

Ligthart, R., Porokuokka, J., & Keränen, K.
Using Digital Co-creation for Innovation Development
XXVI International Reser Conference 09.09.2016

Larjovuori, R-L , Mäkiniemi, J-P & Heikkilä-Tammi, K. (tulossa).
Human Resource Management In Digital Business Transformation
Extended abstract in The 8th Nordic Working Life Conference 2016

Hankkeessa on edetty nykytilakartoitusten jälkeiseen aikaan ja seuraavana isona etappina on luvassa USCO Business Camp Cambridgessa 29.11 – 2.12.2016. Hankkeessa mukana olevien yritysten edustajat keskittyvät 2,5 päivän intensiivisen työskentelyn aikana mm. digitalisaation mahdollisuuksiin, roadmapping –työkaluun ja ketteriin kokeiluihin ”train for trainers”-hengessä.

Kevään 2017 aikana yrityksille järjestetään myös yhteensä viisi, eri teemoihin keskittyvää, koulutusta, joissa perehdytään lisää hankkeen avainasioihin.

USCO on herättänyt paljon kiinnostusta eri tahojen keskuudessa ja sen johdosta tiistaina 7. maaliskuuta 2017 järjestetään kaikille avoin aamiaistilaisuus Laurean Leppävaaran kampuksella, jossa kerrotaan lisää USCOsta ja sen siihenastisista tuloksista.

Lisätietoja tulossa loppuvuodesta, nyt kannattaa jo merkata ajankohta kalenteriin!

Lisätietoja:

projektipäällikkö Outi Kinnunen
outi.kinnunen (at) laurea.fi


Viimeksi muokattu 18.10.2016 13:34