Omistajanvaihdos on opiskelijalle yksi polku yrittäjyyteen


Haaga-Helian, Laurean, Metropolian ja Oulun ammattikorkeakoulun yhteisen Hyvinvointiyritykset kiertoon -hankkeen omistajanvaihdosillat saivat jatkoa torstaina 16. helmikuuta Laurean Tikkurilan kampuksella. Paikalla oli niin hyvinvointialan yrittäjiä, asiantuntijoita kuin eri alojen opiskelijoita ammattikorkeakouluista.

Moni yritys etsii jatkajaa

Torstain tapahtuman aluksi Laurean osalta hankkeen projektipäällikkönä toimiva yliopettaja Antti Sekki esitteli omistajanvaihdoksen mahdollisuuksia yrittäjien ja opiskelijoiden kannalta.

Vuosittain Suomessa noin 75 000 yritystä etsii toiminnalleen jatkajaa. Kolmanneksella on jatkaja tiedossa ja 2000:lle löytyy yrityskaupan kautta uusi omistaja.


Mitä käy kaikille lopuille, jos yritys ei menekään kaupaksi, Antti Sekki kysyi puheenvuorossaan.

Oppilaitoksilla voisi olla tämän haasteen ratkaisemisessa suurempi rooli, kun voisimme tuoda yhteen yrittäjyydestä kiinnostuneita opiskelijoita ja yritykselleen jatkajaa etsiviä yrittäjiä. Tätä myös hankkeessamme pyritään edistämään.

Pitkään yrittäjyyden parissa työskennellyt Sekki on huomannut, että kaiken startup-keskustelun omistajanvaihdosten merkitystä ei ole osattu tunnistaa erityisesti opiskelijayrittäjyyden näkökulmasta. Tilastot osoittavat, että opiskelijoiden startupeista vain murto-osa saa rahoitusta, ja esimerkiksi teknologia-startupin perustaminen on opiskelijalle erittäin haastava polku.

Omistajanvaihdoksen kohdalla voidaankin puhua ”re-startupista”, Sekki jatkoi.

Ostaessaan olemassa olevan yrityksen, opiskelija voi hankkia valmiit ”raamit”, joiden puitteissa hän voi kehittää yrityksen toimintaa oman näköisekseen. Ostettavalla yrityksellä voi olla valmiina muun muassa asiakkaat ja toimitilat, jolloin yritystoiminnan haltuun ottaminen on helpompaa.

Hanke kehittää yrittäjyyttä hyvinvointialalla

Torstai-illan tilaisuus Tikkurilassa jatkui pienryhmätyöskentelyssä, jossa yrittäjät, opiskelijat ja asiantuntijat jatkoivat keskustelua neljän teeman ympärillä. Keskusteluissa käsiteltiin tulevaisuuden megatrendejä ja niiden vaikutusta yritystoimintaan, yritystoiminnan luopumisen ja jatkamisen tuskaa, yrityksen arvottamista sekä yrityksen kehittämistä myyntikuntoon.

Hyvinvointiyritykset kiertoon -hanke pyrkii kehittämään uutta yrittäjyyttä, osaamista ja työllisyyttä hyvinvointialalle yritysten kehittämisen ja omistajanvaihdosten kautta. Hankkeessa sparrataan omistajanvaihdoksen edessä olevia yrityksiä myyntikuntoon, autetaan potentiaalisten jatkajien löytämisessä ja herätellään alojen opiskelijoita näkemään omistajanvaihdos mahdollisena väylänä yrittäjyyteen.

Seuraava hankkeen omistajanvaihdoksiin keskittyvä tapaaminen järjestetään Oulussa torstaina 23.2.


Lue lisää hankkeesta.


Viimeksi muokattu 20.2.2017 13:04

Kuvassa: Hankkeen projektipäällikkö, yliopettaja Antti Sekki esittelee omistajanvaihdoksen mahdollisuuksia yrittäjien ja opiskelijoiden kannalta