Suomen sisäisen turvallisuuden Think Tank -keskustelutilaisuus

Tapahtuman paikka: Laurea-ammattikorkeakoulu, Tikkurilan kampus, auditorio Minna Canth
Tapahtumaan ilmoittautuminen: Ilmoittaudu täältä
Aihealue: Turvallisuus ja riskienhallinta

Huom! Tilaisuus on peruttu.

 

Tervetuloa Laurean ja sisäministeriön sekä Metropolian järjestämään keskustelutilaisuuteen Sisäisen turvallisuuden strategiasta ”Hyvä elämä – Turvallinen arki”

Keskustelutilaisuuden tarkoituksena on antaa nuorille mahdollisuus kommentoida ja keskustella sekä debatoida yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa strategiaan liittyviä ilmiöitä; päämääränä on myös pohtia miten strategiaa voidaan toteuttaa arjessa 100-vuotiaan Suomen hyväksi.

Strategia valmistui lokakuussa 2017 ja siksi keskustelu strategian toteutuksesta teemoineen on hyvin ajankohtainen. Keskustelutilaisuudessa nuorista/opiskelijoista ja asiantuntijoista koostuva paneeli aloittaa keskustelun strategiaan liittyvien lyhytdokumenttien katsomisen jälkeen. Strategiaan liittyvät lyhytdokumentit ovat Metropolian opiskelijoiden toteuttamia, joihin Laurean opiskelijat tuottivat osittain materiaalia keväällä 2017. Lyhytdokumenttien siivittämät keskusteluteemat ovat

Yleisön toivotaan aktiivisesti osallistuvan paneelin keskusteluun esittämällä mielipiteitään ja huomioitaan, sillä Sisäisen turvallisuuden strategian teema ”Hyvä elämä – Turvallinen arki” ja sen toteutus kuuluu kaikille Suomessa.

Keskustelutilaisuus on osa Think Tank –hanketta, joka on toteutettu yhteistyössä sisäministeriön, Laurean ja Metropolian kanssa, päämääränä tuoda Sisäisen turvallisuuden strategia laajempaan kansalaiskeskusteluun, erityskohderyhmänä nuoret.

OHJELMA 12.12. klo 12.30 – 15.15

.......................................................

klo 12.30 – 13.00

kahvi auditorion edessä

 

klo 13.00 – 15.15

13.00 - 13.05

avaussanat – Yhteiskuntasuhteiden johtaja Teemu Ylikoski/ Laurea

johdatus tilaisuuteen – Sisäisen turvallisuuden strategian yleisesittely ja keskustelutilaisuuden kulku Sami Huohvanainen/ Metropolia

13.05-13.30

rehtoreiden puheenvuoro - Laurean, Haaga-Helia, Metropolia (3AMK) ”rehtoreiden omakohtaisia näkemyksiä turvallisuudesta Think Tank –teemoista”: rehtori Jouni Koski/ Laurea; rehtori Teemu Kokko/ Haaga-Helia; rehtori Riitta Konkola / Metropolia

13.30-13.50

puheenvuoro – ”Oppilaitosturvallisuuden tila Suomessa”: turvallisuusjohtaja Tiina Ranta/ Laurea

Sisäisen turvallisuuden strategia – ”Merkitys ja toimeenpano”: Strategiapäällikkö Ari Evwaraye/ sisäministeriö

KESKUSTELUT

klo 13.50 – 15.10

Osaaminen ja kriisinsietokyky arjessa/ Kotivara

Globaali turvallisuusympäristö/Kyberrikollisuus

Yhteiskunnan eriarvoistuminen/ Syrjäytyminen

Arjen turvallisuus/ Lähisuhdeväkivalta

Keskustelupaneelin osallistujat: Tutkimuspäällikkö Tuula Kekki/ SPEK; Minna Säävälä/ Väestöliitto; Tutkimuspalvelupäällikkö Tuomas Tammilehto/ Laurea; Junior Researcher Päivi Tynninen/ F-Secure; Riina Nygrén/ Metropolian Think Tank -lyhyt dokumenttien edustaja; Jere Nieminen/ Laureamko edustajiston pj.; Joonas Ylipiha/ Metropolian opiskelijaedustaja; Haaga-Helian opiskelijaedustaja

LOPPUSANAT

klo 15.10 – 15.15

Loppuyhteenveto keskusteluista ja Think Tank –projektin tulevasta – Erityisasiantuntija Lauri Holmström/ sisäministeriö

Lisätietoja:

Tutkimuspalvelupäällikkö Päivi Mattila/ Laurea paivi.mattila@laurea.fi, 040-6402253