Soten toiminta suuronnettomuudessa - simulaatioharjoitus asiantuntijajohtajuuden tukena, 5 op

Tapahtuman paikka: Leppävaara, Vanha maantie 9, Espoo
Tapahtumaan ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen avoimen AMK:n opiskelijoille
Aihealue: Avoin AMK; Opintojaksot ja ilmoittautuminen; Leppävaara

Soten toiminta suuronnettomuudessa - simulaatioharjoitus asiantuntijajohtajuuden tukena, 5 op

HUOM! Opintojakso on YAMK-tasoinen, joten osallistujalla tulee olla suoritettuna aiempi amk- tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

 

Kiinnostaako sinua eri viranomaisten yhteistyö suuronnettomuustilanteessa? Haluaisitko tutustua simulaatioharjoituksen suunnitteluun, toteuttamiseen ja evaluiointiin?

Laurean  lokakuussa järjestämällä 5 opintopisteen laajuisella Soten toiminta suuronnettomuudessa - simulaatioharjoitus asiantuntijajohtajuuden tukena -opintojaksolla on vielä paikkoja vapaana. Avoimen AMK:n kautta opintojakso on avoinna kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen

Osallistuminen Laurean avoimen AMK:n opiskelijana:
https://www.lyyti.in/suuronnettomuusharj_S2017
Opiskelumaksu 75 euroa on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä.

Laurean omat YAMK-opiskelijat ilmoittautuvat SoleOPSissa (V1577/SYV41711) ja FUAS-opiskelijat oman AMK:nsa ilmoittautumisjärjestelmässä. Tutkinto-opiskelijoille osallistuminen on maksutonta.

Ilmoittautuminen päättyy 29.9.2017.

Opintojakson sisältö

Lähiopetuspäivä 1: aikuinen oppijana, onnettomuusharjoituksen järjestäminen, simulaatio opetusmenetelmänä

Lähiopetuspäivä 2: Onnettomuusskenaarion läpikäynti osina: ensihoitopalvelu, sairaala, sosiaalipäivystys. Altistunut suuonnettomuuden auttamisprosessissa: kuvataan kokonaisprosessi alkupäivän osien yhteen koonnilla

Lähiopetuspäivä 3: Suuronnettomuus, jossa paljon altistuneita, suuronnettomuusharjoitus karttaharjoituksena: ensihoitopalvelu, sairaala, kriisi- ja sosiaalipäivystys. Toiminnan evaluointi, harjoituksen purku

Lisätietoja

Opintojakson sisällöstä: yliopettaja Jorma Jokela, jorma.jokela(at)laurea.fi
Ilmoittautumisesta: avoinamk(at)laurea.fi