Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Ruotsin kielestä kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5.-25.8.2019
 • Ajoitus: 23.8. - 31.10.2019
 • Laajuus: 3 op
 • Sijainti: Laurea Hyvinkää
 • Hinta: 45€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

 • ruotsin kielen perusrakenteita
 • opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa perussanastoa
 • kehittää kielitaitoaan monipuolisesti hyödyntäen erilaisia menetelmiä
 • kieltä vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisella taitotasolla A2, mikä mahdollistaa oman alan ammatillisen ruotsin opintojakson suorittamisen.

Toteutustapa

 • aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen läsnäolovelvoitteiden mukaisesti
 • aktiivinen itsenäinen työskentely
 • oppimistehtävien palauttaminen aikataulun mukaisesti
 • osatentit kampuksella


Lähiopetusta on niukasti, joten opintojakso vaatii runsaasti itseopiskelua.
Opintojaksolla on 4 tuntitestiä, jotka pitää suorittaa hyväksytysti.
Hylättyjen testien uusintamahdollisuus on viimeisellä lähiopetuskerralla.
Kirjallinen tehtävä: Vem är jag -kirjoitelma
Suullinen tehtävä: Aktiviteetti ryhmälle

Tehtävät arvioidaan hyväksytty/hylätty/täydennettävä.

Opintojakso arvioidaan arvosanoilla Hyväksytty tai Hylätty.

Hyväksytty opintojaksosuoritus edellyttää hyväksyttyä tenttitulosta, hyväksyttyjä oppimistehtäviä sekä läsnäolovaatimusten täyttymistä.
Opiskelijalla on kaksi uusintatenttimahdollisuutta opettajan ohjeiden mukaisesti.

Hyväksytyn arvosanan saamiseksi on opiskelijan osoitettava vähintään A2-taitotasoa vastaava kirjallinen ja suullinen osaaminen.

Arviointi

Arviointi tapahtuu viikottain lähiopetuksen yhteydessä pidettävien kirjallisten tuntitestien (4 kpl), suullisten harjoitusten (joka tunti) sekä kirjoitelman (1 kpl) perusteella.
Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan:
- Kirjoitelman kirjoittaminen ja korjaaminen opettajan ohjeiden mukaan.
- Hyväksytyt tuntitentit.
- Aktiivinen suullinen näyttö tunneilta + Yksi erillinen suullinen näyttö
Hylättyjen testien uusintamahdollisuus viimeisellä lähiopetuskerralla.

Ensimmäisellä kontaktikerralla on oltava läsnä tai ilmoitettava poissaolosta. Muussa tapauksessa tilalle voidaan ottaa toinen opiskelija.
Lähiopetuksessa on 75 % osallistumisvelvollisuus, mikäli muusta ei ole hyvästä syystä sovittu opettajan kanssa.

Arviointikriteerit

Hyväksytty / Hylätty
Arviointi Hyväksytty (H) / Hylätty (0) Hyväksytyn arvosanan saamiseksi on opiskelijan osoitettava vähintään A2-taitotasoa vastaava kirjallinen ja suullinen osaaminen. Arviointi tapahtuu viikottain lähiopetuksen yhteydessä pidettävien kirjallisten tuntitestien (4 kpl), suullisten harjoitusten (joka tunti) sekä kirjoitelman (1 kpl) perusteella. Hyväksyttyyn arvosanaan vaaditaan: - Kirjoitelman kirjoittaminen ja korjaaminen opettajan ohjeiden mukaan. - Hyväksytyt tuntitentit (3/4) - Aktiivinen suullinen näyttö tunneilta + Yksi erillinen suullinen näyttö

 

 

Lisätietoja: