Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaalialan ruotsista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5.-25.8.2019
 • Ajoitus: 12.8.-31.12.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Etäopiskelu, Laurea Otaniemi
 • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

 • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työ- ja viestintätehtävissä
 • kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan
 • ymmärtää pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
 • osaa hyödyntää oman alansa ruotsinkielistä materiaalia
 • saavuttaa ruotsin kielessä vähintään B1.2-taitotason ja saa tutkintotodistukseen merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

Toteutustapa

 • Verkko/virtuaali, Optimatoteutus
 • Palautustehtävät (suullisia ja kirjallisia) + tentit (suullinen ja kirjallinen)
  Opiskelijat osallistuvat Zoom-luentoihin omalta koneelta silloin, kun ne pidetään (läsnäolovelvoite 80%), sisältää runsaasti suullisia pienryhmäharjoitteita. Suositellaan, että on oma headset (mikrofoni/kuulokkeet) ja kamera on tentissä pakollinen (irrallinen tai sisäänrakennettu).
 • HUOM! Kirjallinen tentti tapahtuu on Leppävaaran kampuksella (auditorio Timo), suullinen tentti virtuaalisesti opettajan kanssa Zoomin kautta (erillinen aikataulu)


Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Läsnäolovelvoite Zoom-luennoilla: online vähintään 5/6
Lopputentit (suullinen ja kirjallinen) määräävät arvosanan. Tentteihin osallistumisen edellytyksenä on hyväksytyt ja ajallaan palautetut tehtävät sekä riittävä ja aktiivinen läsnäolo Zoom-luennoilla.
Kurssilta saa sekä kurssiarvosanan (1-5) että erikseen arviot virkamiesruotsin suullisesta ja kirjallisesta taidosta (hyvä 4-5/tyydyttävä 1-3).


Kurssin keskeinen sisältö (teemat)

 • itsestä, opinnoista, työkokemusta kertominen ja sosionomien työ sekä työnhaku
 • sosiaalipalvelut (Kela ja tukimuodot, maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat, pakolaiset)
 • päiväkoti
 • nuoriso, perhetyö, lastensuojelu
 • ikäihmiset
 • syrjäytyneet (asunnottomat, peliriippuvaiset, päihderiippuvaiset)
 • vammaiset, toimintakykyrajoitteiset

Lisäksi harjoittelemme työelämän yleisiä viestintätaitoja, kuten asiakaspalvelutilanteita, puhelindialogeja ym. suullista ja kirjallista viestintää.

Huomioi, että itseopiskelun osuus on suuri ja kurssi suoritetaan lyhyessä ajassa.

Kuormittavuutta voi helpottaa aloittamalla itseopiskelun jo ennen kurssia. Lue ja kuuntele esim. uutisia tai ajankohtaisia aiheita, kertaa myös kielioppia jne.

Lisätietoja: