Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: 
 • Hakuaika: 5.-25.8.2019
 • Ajoitus: 21.8.-10.10.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Hyvinkää
 • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

 • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työ- ja viestintätehtävissä
 • kehittää vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan
 • ymmärtää pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
 • osaa hyödyntää oman alansa ruotsinkielistä materiaalia
 • saavuttaa ruotsin kielessä vähintään B1.2-taitotason ja saa tutkintotodistukseen merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

On tärkeää, että hallitset ruotsin kielen perusrakenteita ja sanastoa sillä tavoin, että pääset tällä oman alan sanastoon ja viestintätilanteisin liittyvällä opintojaksolla itsenäisen kielenkäyttäjän tasolle.

Toteutustapa

Lähiopetus ja oppimista tukevat kirjalliset ja suulliset tehtävät sekä itsenäinen työskentely.

Opintojaksolla kehitetään sekä suullista että kirjallista kielitaitoa. Lähiopetus painottuu erityisesti suullisen kielitaidon kehittämiseen. Varaathan opintojakson aikana viikottain tarpeeksi aikaa ruotsin kielen kirjallisille tehtäville ja sanaston ja puhumisen harjoittelulle.

80% lähiopetusta ja 20% etäopiskelua

Ensimmäisellä kontaktikerralla 22.8. on oltava läsnä tai ilmoitettava poissaolosta. Muussa tapauksessa tilalle voidaan ottaa toinen opiskelija.
Lähiopetuksessa on 75 % osallistumisvelvollisuus, mikäli muusta ei ole hyvästä syystä sovittu opettajan kanssa.

 

Lisätietoja: