Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Hoitoalan ruotsista kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5.-25.8.2019
  • Ajoitus: 19.8.-18.10.2019
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Hyvinkää
  • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti omassa työssään siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1-2 ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta.
  • kehittää vuorovaikutus-, viestintä- , tiedonhaku- ja raportointitaitojaan ruotsin kielellä.

Toteutustapa

Lähiopetuksessa keskitymme erityisesti sairaanhoitajan työssä tärkeän suullisen kielitaidon kehittämiseen. Tuntien ulkopuolelle jää paljon itsenäistä työtä, joten ota siis esiin paras asenteesi ja tee itsellesi itsenäisen työskentelyn aikataulu. Oppitunneilla kannattaa olla aktiivinen!
Käytämme oppimisen tukena paljon Optimaa ja erilaisia nettityökaluja.

On tärkeää, että hallitset ruotsin kielen perusrakenteita ja sanastoa sillä tavoin, että pääset tällä oman alan sanastoon ja viestintätilanteisin liittyvällä opintojaksolla itsenäisen kielenkäyttäjän tasolle. 

Ensimmäisellä kontaktikerralla on oltava läsnä tai ilmoitettava poissaolosta. Muussa tapauksessa tilalle voidaan ottaa toinen opiskelija.
Lähiopetuksessa on 75 % osallistumisvelvollisuus.

 

Lisätietoja: