Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Ruotsin kielestä kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5.-25.8.2019
  • Ajoitus: 31.10.-18.12.2019
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Lähiopetus Hyvinkää 80%, 20% Etäopetus
  • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa

  • viestiä ruotsin kielellä suullisesti ja kirjallisesti erilaisissa oman alansa työtehtävissä ja viestintätehtävissä
  • ottaa huomioon pohjoismaisen toimintaympäristön erityispiirteitä
  • viestiä ruotsin kielellä siten, että hän saavuttaa vähintään eurooppalaisen viitekehyksen mukaisen taitotason B1.2. ja saa merkinnän valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisesta

Toteutustapa

Lähiopetus (läsnäolo vähintään 75 % ellei muusta sovita) ja itsenäistä työtä.
Lähiopetuksessa keskitytään sekä suullisen että kirjallisen kielitaidon kehittämiseen, kuitenkin niin, että suullisen osuus on lähiopetuksessa suurempi. Kirjallista taitoa kehitetään paljon myös itsenäisesti. Varaathan tarpeeksi aikaa itsenäiselle työlle, jotta pääset kehittämään kielitaitoasi mahdollisimman aktiivisesti opintojakson aikana.

Lähiopetus Laurea Hyvinkää.

Ensimmäisellä kontaktikerralla on oltava läsnä tai ilmoitettava poissaolosta. Muussa tapauksessa tilalle voidaan ottaa toinen opiskelija.
Lähiopetuksessa on 75 % osallistumisvelvollisuus, mikäli muusta ei ole hyvästä syystä sovittu opettajan kanssa

Lisätietoa

On tärkeää, että hallitset ruotsin kielen perusrakenteita ja sanastoa sillä tavoin, että pääset tällä oman alan sanastoon ja viestintätilanteisin liittyvällä opintojaksolla itsenäisen kielenkäyttäjän tasolle. 

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojaksolla arvioidaan sekä suullinen että kirjallinen kielitaito. Opintojaksoarvosana koostuu puoliksi suullisen ja puoliksi kirjallisen taidon arvosanasta.

Arviointi perustuu ns. eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikkoon. 

Arvosanat 1-3 = tyydyttävä taito
Arvosanat 4-5 = hyvä taito

Lisätietoja: