Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Ruotsin kielestä kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5.-25.8.2019
  • Ajoitus: 5.9. - 19.12.2019
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Virtuaaliopintoja ja lähiopetusta Leppävaarassa
  • Hinta: 75

Toteutustapa

Opintojakso kestää syyslukukauden 2019 ja siihen sisältyy 5 kampustapaamista sekä virtuaalitapaamisia. Aikataulu täsmentyy myöhemmin.
Lisäksi runsaasti itsenäistä työskentelyä.

40% lähiopetusta ja 60% virtuaalista opiskelua.

Ohjaus kampustapaamisten yhteydessä tai virtuaalisesti.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Tradenomin tutkintotodistukseen kirjataan asetuksen edellyttämä arvosana toisen kotimaisen kielen suullisesta ja kirjallisesta kielitaidosta.

Opintojaksosta annetaan opintojaksoarvosanan (1 - 5) lisäksi erilliset arvosanat kirjallisesta ja suullisesta ruotsin kielen taidosta.

Kirjallinen arvosana koostuu kirjallisista oppimistehtävistä sekä opintojakson lopussa pidettävästä kirjallisesta tentistä.

Suulliseen arvosanaan vaikuttavat suulliset oppimistehtävät, aktiivinen osallistuminen sekä opintojakson päätteeksi pidettävä suullinen tentti.

Tradenomitodistuksen ruotsin kielen arvosana määräytyy seuraavasti:
arvosanat 4 – 5: hyvä taito
arvosanat 1 – 3: tyydyttävä taito

Lisätietoja: