Siirry sisältöön

Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Oikeudellisesta osaamisesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5.-18.8.2019
 • Ajoitus: 26.8.-15.10.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Etäopetus, Hyvinkää
 • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

 • sopimusoikeuden ja vahingonkorvausoikeuden käsitteet ja periaatteet
 • tunnistaa keskeiset sopimusriskit ja ehkäistä sopimusjärjestelyihin liittyviä ongelmia
 • laatia liiketoiminnassa tarvittavia perussopimuksia
 • kiinteistöihin liittyvät erityiskysymykset
 • arvioida vahingonkorvauksen ja sopimusrikkomuksen seuraamuksia

Toteutus

Opintojakson aloituskerta on yhteinen.Yhteiseen aloitukseen voi osallistua verkossa. Aloituksessa on läsnäolovelvoite.

 • Verkko-opintomahdollisuus koko opintojaksoon
 • Luentojen seuraaminen Hyvinkään kampuksella tai verkossa
 • Optiman työtilassa oppimistehtävät ja keskustelu
 • Tentti (kirjallisuus ja luentomateriaalit)

Oppimateriaali

Tarkemmat osuudet kirjallisuudesta ilmoitetaan opintojaksolla, seuraavasta kirjallisuudesta Karttunen ym: Juridiikan perusteet (2015, saatavilla sähköinen julkaisu LaureaFinnan kautta) Hemmo-Hoppu: Sopimusoikeus (päivittyvä sähköinen julkaisu, saatavilla LaureaFinnan kautta) Ståhlberg-Karhu: Suomen vahingonkorvausoikeus (2013, saatavilla sähköinen julkaisu LaureaFinnan kautta) Wilhelmsson: Kauppalain pääkohdat (2006, saatavilla sähköinen julkaisu LaureaFinnan kautta) Norio-Timonen: Vakuutussopimuslain pääkohdat (2010, saatavilla sähköinen julkaisu LaureaFinnan kautta)

Ajankäyttö ja kuormitus

 • 5 op, 135 h
 • Keskustelu
 • Luennot
 • Oppimistehtävät
 • Oppimispäiväkirja
 • Itsenäinen opiskelu ja tentti

Arviointi

Opintojakson arviointi H-5.

Opintojakson kaikista toteutusosista tulee saada hyväksytty suoritus.

Kriteerit

Tyydyttävä

Opintojakson vaatimukset saavutetaan perustasolla. Opiskelija käyttää keskeisiä/yksittäisiä rikos- ja prosessioikeuden peruskäsitteitä ja -säännöksiä sekä osoittaa perehtyneensä opintojakson tietoperustaan.Opiskelija osaa tyydyttävästi soveltaa niitä käytäntöön

Hyvä

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvällä tasolla. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on osassa opintojakson teemoja kehitettävää, käsitteiden osalta opiskelija osaa suurimman osan rikos- ja prosessioikeuden käsitteistä. Opiskelija osaa hyvin soveltaa tietojaan käytäntöön.

Kiitettävä

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan tiedot ja taidot opintojakson teemoista ovat kiitettävällä tasolla, opiskelija hallitsee käsitteet ja tuntee aihealueen keskeisen sääntelyn. Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa säännöksiä erittäin hyvin myös käytännössä.

Lisätietoja

 • Opetuskieli: suomi
 • Opettaja: Johanna Aalto

Lisätietoja: