• Kohderyhmä: Turvallisuusalasta kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5.8. - 25.8.2019
  • Ajoitus: 1.8. - 31.12.2019
  • Laajuus: 5op
  • Sijainti: Laurea Leppävaara
  • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

  • johtaa turvallisuuden riskienhallintaprosessia
  • soveltaa riskienhallintaa monialaisesti, vaihtelevissa konteksteissa ja erilaisissa organisaatioissa
  • tunnistaa, ennakoida ja analysoida muuttuvan yhteiskunnan uusia haasteita riskienhallinnalle
  • ymmärtää ja soveltaa organisaation kokonaisvaltaista riskienhallintaa
  • käynnistää ja ohjata organisaation riskienhallintaa muuttuvien sosiaalisten, taloudellisten, teknologisten ja globaalien haasteiden varalta

Toteustustapa

Opintojaksolla on kolme lähiopetuspäivää, itsenäistä opiskelua lähipäivien välillä sekä kehittämistehtäviä

Lisätietoja: