Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Turvallisuusalasta kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5. - 25.8.2019
  • Ajoitus: 9.9. - 15.12.2019
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Leppävaara
  • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
  • kriminologian ja rikostorjunnanperusteet
  • käyttää erilaisia riskienarviointimenetelmiä rikosriskien tunnistamiseksi ja arvioimiseksi
  • osaa toimia yhteistyössä organisaation ja sidosryhmien kanssa
  • laatia suunnitelman rikostorjunnan kehittämiseksi

Edeltävä osaaminen

Opintojaksolle ilmoittautuvilla tulee olla turvallisuus- ja riskienhallintaalan perusteiden riittävä osaaminen, jonka voi hankkia esimerkiksi suorittamalla opintojakson Business Continuity Planning (5 op) tai Basics of Corporate Security and Risk Management (10 op).

Suositeltavat muut opinnot

Opiskelija ja ohjaaja käyvät läpi muut suositeltavat opinnot HOPS-keskusteluissa.

Lisätietoja: