Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Englannin perusteet omaaville
 • Hakuaika: 5.-25.8.2019
 • Ajoitus: 2.9.-2.12.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Leppävaara
 • Hinta: 75€

The student is able to

 • communicate as a professional in field-specific tasks and intercultural contexts
 • produce effective spoken and written texts using an appropriate style and register
 • demonstrate knowledge of essential terminology needed in working life
 • apply principles of interpersonal and organizational communication

Koulutuksen sisältö

 • Kulttuurienvälinen viestintä ja viestintätyylit
 • Suullisen ja kirjallisen viestinnän viestintästrategiat
 • Tehokkaan viestinnän elementit
 • Tehokas ja suostutteleva viestintä (esitykset, kokoukset ja neuvottelut)
 • Suullisen ja kirjallisen viestinnän tyyli ja rekisteri
 • Perusbusiness-sanaston läpikäynti


Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Opintojakson arvosana koostuu seuraavista toteuksen osista:
Sanakoe 20 %, 1 op
Suullinen viestintä 40 %, 2 op
Kirjallinen viestintä 40 %, 2 op
Kaikki osat tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen kuin opintojaksosta voi saada arvosanan.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

5 op = 135 tuntia opiskelua
noin 30 tuntia luokkahuoneopetusta
105 tuntia itsenäistä opiskelua

Lisätietoja: