Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

 • Kohderyhmä: Juridiikasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5.-12.8.2019
 • Ajoitus: 19.08.-15.10.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Hyvinkää/Etäopetus
 • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

 • oikeusjärjestelmän toiminnan periaatteet
 • toimia kansalaisten oikeudellisen aseman mukaan
 • soveltaa työelämää säätelevää yleistä normistoa
 • soveltaa oman alansa eettisiä ja juridisia keskeisiä periaatteita ja normeja

Toteutustapa

20% Lähiopetus, 80% Etäopetus

Kokonaan verkko-opintoina valinnaisena opintojakson valitseville - huom. kuitenkin oikeudellinen työelämäpäivä 1.10.2019

Toteutuksen valinnainen suoritustapa

Valinnaisina opintoina opintojakson suorittavat voivat tehdä koko toteutuksen verkossa

(luentojen seuraaminen zoom-yhteyden kautta, oppimistehtävät verkossa (kaikilla), tentti verkossa)

Oppimateriaali

Karttunen ym.:Juridiikan perusteet. Sanoma Pro 2015 tai 2017 uusintapainos. Tarkemmat alueet kirjasta ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointi

Opintojakson arviointi H-5.

Opintojakson kaikista toteutusosista tulee saada hyväksytty suoritus.

Kriteerit

Tyydyttävä

Opintojakson vaatimukset saavutetaan perustasolla. Opiskelija käyttää keskeisiä/yksittäisiä opintojaksolla opittuja peruskäsitteitä ja -säännöksiä sekä osoittaa perehtyneensä opintojakson tietoperustaan.Opiskelija osaa tyydyttävästi soveltaa niitä käytäntöön.

Hyvä

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet hyvällä tasolla. Opiskelijan tiedoissa ja taidoissa on osassa opintojakson teemoja kehitettävää, käsitteiden osalta opiskelija osaa suurimman osan opintojakson oikeudellisista käsitteistä. Opiskelija osaa hyvin soveltaa tietojaan käytäntöön.

Kiitettävä

Opiskelija on saavuttanut opintojakson tavoitteet kiitettävästi. Opiskelijan tiedot ja taidot opintojakson teemoista ovat kiitettävällä tasolla, opiskelija hallitsee käsitteet ja tuntee opintojakson aiheiden keskeisen sääntelyn. Opiskelija osaa analysoida ja soveltaa säännöksiä erittäin hyvin myös käytännössä.

Aika ja paikka

Opintojakson toteutusaika syksy 2019

Valinnaisena opintojakson valitsevat voivat seurata opintojakson kokonaan verkossa.

Lisätietoja

 • Opetuskieli: suomi
 • Opettaja: Johanna Aalto