Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

 • Kohderyhmä: Kosmetiikka-alan markkinoinnista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5.-25.8.2019
 • Ajoitus: 02.09-20.12.2019
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 150€

Opiskelija osaa

 • suunnitella kosmetiikka-alan yrityksen markkinointiviestintää
 • arvioida markkinoinnin kilpailukeinojen käyttöä yrityksen kokonaisvaltaisessa markkinoinnissa
 • määritellä markkinoinnin kohderyhmän
 • suunnitella yrityksen digitaalista markkinointia
 • analysoida tekijöitä, jotka muokkaavat mielikuvia kosmetiikka-alan markkinoinnissa
 • tuottaa visuaalista markkinointimateriaalia

 

Toteutus

50% Lähiopetus, 50% Etäopetus

Markkinoinnin luennot ja Photoshop-kuvankäsittelyohjelman käyttö

Sisältö

 • Trendit
 • Markkinointimix
 • Kosmetiikka mainonta
 • Kuluttajakäyttäytyminen
 • Digimarkkinonointi
 • Photoshop
 • Markkinoinnin portfolion työstäminen, Photoshop-tehtävät, muut tehtävät

Valinnaiset suoritustavat

Jos sinulla on opintojakson tavoitteisiin liittyvää osaamista (AHOT) tai mahdollisuus hankkia sitä työelämässä (TOPI), ole yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan ennen opintojakson alkamista

Ajankäyttö ja kuormitus

1 opintopiste vastaa 27 tuntia opiskelijan työtä. Eli 5 op on 135 tuntia työtä.

Lehtorit

Auli Hietanen, Jussi Järvi, Jyrki Innanen

Lisätietoja: