Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Sosiaalialasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5.8. - 25.8.2019
 • Ajoitus: 1.8. - 31.12.2019, neljä eri toteutusta
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Otaniemi, Hyvinkää, Tikkurila tai Lohja toteutuksesta riippuen
 • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa
 • hyödyntää omaa luovuuttaan ja voimavaroja asiakastyössä
 • käyttää luovia ja toiminnallisia työmenetelmiä erilaisten asiakkaiden kanssa tehtävässä työssä

Toteutustapa

Opintojaksoon sisältyy seuraavat osiot:

 1. Orientaatio taiteen, luovuuden ja toiminnallisuuden hyödyntämiseen sosiaalialan asiakastyössä.
 2. Luovat ja toiminnalliset pajat.
 3. Opintokäynti: osallistuminen kulttuuritapatumaan.
 4. Lbd- työskentely: kuntoutujille suunnatun toiminnallisen pajan suunnittelu, toteutus ja arviointi.
 5. Oppimispäiväkirja.

Opintojakson sisältö voi vaihdella toteutuksesta riippuen.

Lisätietoja: