Siirry sisältöön

Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Pedagogiikasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5.-21.8.2019
 • Ajoitus: 29.8.-31.10.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Tikkurila
 • Hinta: 75€

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • omaksuu sosiaalipedagogisia työskentelymalleja kasvun ja kehityksen sekä osallisuuden rakentamiseksi kuvallisen ilmaisun keinoin
 • hallitsee kuvallisen ilmaisun toimintatapoja ja teoreettisia lähtökohtia sosiaalialan viitekehyksessä
 • hahmottaa oman kuvallisen työskentelyn kautta kuvallisen työskentelyn mahdollisuuksia yksilön elämässä
 • luo oman näkemyksensä kuvallisten toimintatapojen yhteisöllisistä, yhteiskunnallisista ja globaaleista mahdollisuuksista

Toteutus

90% Lähiopetus, 10% Etäopetus

Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus 75 %, joka tarkoittaa, että poissaoloja voi olla yhteensä 16h (yksi opetuskerta, aamu-/iltapäivä on 4 h). Yli 16h poissaolot vaikuttavat alentavasti opintojakson kokonaisarvosanaan yhdellä numerolla.

Kurssi muodostuu taidepainotteisesta kontaktiopetuksesta ja toiminnallisesta LbD pohjaisesta asiakasprojektista, joka toteutetaan opiskelijan vapaasti valittavassa paikassa kurssin aikana. Tavoitteena on, että työskentelyssä painottuvat asiakaslähtöisyys, sosiaalipedagoginen näkökulmaja osallisuus asiakastyössä kuvallista ilmaisua hyödyntäen.

Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija:

 • omaksuu sosiaalipedagogisia työskentelymalleja kasvun ja kehityksen sekä osallisuuden tukemiseksi kuvallisen ilmaisun keinoin
 • hallitsee kuvallisen ilmaisun erilaisia toimintatapoja ja teoreettisia lähtökohtia sosiaalialan viitekehyksessä
 • hahmottaa oman kuvallisen työskentelyn kautta kuvallisen työskentelyn mahdollisuuksia yksilön elämää tukevana kuntoutusmuotona
 • luo oman näkemyksensä kuvallisten toimintatapojen yhteisöllisistä ja yhteiskunnallisista mahdollisuuksista

Arviointiasteikko

H-5

Lisätietoja

 • Opetuskieli: suomi
 • Lehtori: Satu Bethell

Lisätietoja: