Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Sosiaalialasta kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5.8. - 25.8.2019
  • Ajoitus: 1.10. - 13.12.2019
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Etäopetus
  • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:
  • toimia monikulttuurisessa työympäristössä kulttuurisensitiivisellä työotteella
  • analysoida kotoutumisen ja kotouttamisen merkitystä ja prosesseja yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan näkökulmasta
  • käyttää erilaisia sosiokulttuurisuuteen nojaavia menetelmiä tukiessaan kotoutumista yksilö ja –yhteisötasolla

Toteutustapa

Kulttuuriset kohtaamiset ja kotoutumisen tukeminen 5 op –opintojakso toteutetaan syksyllä 2019. Verkkototeutuksena tapahtuvalla opintojaksolla pääset syventämään teoreettista ja menetelmällistä osaamistasi eri kulttuurien edustajien kohdatessa toisiaan. LbD-projektina toteutuvassa osuudessa sinulla on mahdollisuus osallistua kotoutumisen tukemiseen valitsemassasi ympäristössä. Opintojakson tehtävät mahdollistavat sellaisen tekemisen ja asioiden syventämisen ja laajentamisen, mikä pohjautuu sinun aikaisemmalle osaamisellesi.

Vaikka tämän opintojakson voi suorittaa itsenäisenä osanaan, on suositeltavaa, että opintojaksolle osallistuvat ovat perehtyneet monikulttuurisuutta käsitteleviin perusteisiin; mm. kulttuuri- ja kulttuuri-identiteetti, muuttoliike ja yhdenvertaisuus -teemoihin. Opintojakso siis toteutuu verkkototeutuksena, kuitenkin siten, että se sisältää yhteistoiminnallista oppimista mm. Optimassa. Tässä kokonaisuudessa toteutetaan LbD-projekti, jonka voi toteuttaa itse valitsemallaan paikkakunnalla. Opintojen toteutus edellyttää sen suorittamista annetun ajankohdan mukaisesti.

Lisätietoja: