Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Vieraista kulttuureista kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5.-25.8.2019
  • Ajoitus: 2.9.-9.12.2019
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Leppävaara
  • Hinta: 75€

Oppimistavoite

Opiskelija osaa

  • työskennellä itseohjautuvasti toisen kulttuurin edustajan kanssa
  • tukea opiskelijaparinsa suomen kielen opiskelua ja perehdyttää hänet suomalaiseen kulttuuriin
  • syventää aiemmin hankkimaansa kohdekielen taitoa tai hankkii kohdekielen ja -kulttuurin tuntemusta
  • reflektoida oppimaansa ja ymmärtää kulttuuriosaamisen merkityksen

Opintojen sisältö

Kyseessä on pariprojekti, jossa tarkoituksen tutustua espanjankielisen vaihto-oppilaan avulla espanjalaiseen/latinalaisamerikkalaiseen kulttuurin ja harjoittaa erityisesti suullista kielitaitoa.

Projektiin kuuluu 8 paritapaamista ja 3 tapaamista ohjaajan kanssa. Paritapaamisilla on osallistujien valitsemat, ohjaajan hyväksymät teemat. Tapaamisaika ja -paikka ovat opiskelijoiden päätettävissä. Projektiin kuuluu myös kaksi kirjallista tehtävää: päiväkirja, joissa kuvataan tapaamisten aiheet ja opitut/huomioidut asiat sekä lyhyt yhteenveto projektista.

Paritapaamiset osallistujien oman aikataulun mukaan valituissa kohteissa. Ohjaustapaamiset Leppävaarassa. Projektin kesto enintään 3 kk.

Arviointi

Arviointiasteikko: hyväksytty/hylätty. Hyväksytty suoritus edellyttää kaikkiin kahdeksaan paritapaamiseen ja kolmeen ohjauskeskusteluun osallistumista sekä kirjallisten tehtävien (päiväkirja + kirjoitelma) hyväksyttävää suorittamista.

Lisätietoja: