Siirry sisältöön

Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Kannattavuudesta, kirjanpidosta ja budjetoinnista kiinnostuneet
 • Hakuaika: 
 • Ajoitus: 01.08.-20.12.2019
 • Laajuus: 10 op
 • Sijainti: Etäopetus
 • Hinta: 150€

Opiskelija osaa

 • arvioida yrityksen kannattavuutta ja johdon laskentatoimen merkitystä yrityksen päätöksenteon tukena
 • hoitaa pienen yrityksen taloushallintoa ja kirjanpitoa
 • laatia budjetteja päätöksenteon tueksi

Oppimateriaali

Kirjanpidon teema

 1. Oppikirjasuositus: Tomperin Käytännön kirjanpito (myös verkkoaineistona). Mahdollisimman uusi painos on aina parempi, mutta vanhemmallakin pärjää. Samaan oppikirjaan liittyvä harjoituskirja Tomperi - Keskinen: Käytännön kirjanpito: harjoituskirja, josta voi halutessaan tehdä vapaaehtoisia lisäharjoituksia itsenäisesti. Myös Jormakka -Koivusalo - Lappalainen - Niskanen : Laskentatoimi käy kuten muutkin peruskirjanpidon oppikirjat. Oppikirjoja hyödynnetään soveltuvin osin eli koko sisältö ei kuulu tähän opintojaksoon.
 2. Optiman verkkotyötilassa oleva materiaali (opetusvideoita ja tehtäviä yms.). Työtilassa on suositusaikataulu opintojen etenemiselle. Nopeamminkin voi edetä, mutta tenttiaika on kuitenkin kaikille sama.

Kannattavuuden ja hinnoittelun teema

Optima-sivuilla olevien materiaalien lisäksi opiskelun tukena voi käyttää teosta Jormakka - Koivusalo - Lappalainen - Niskanen:Laskentatoimi (myös verkkoaineistona), sivut 147-168 (kannattavuuden ja hinnoittelun osuus).Vanhassa painoksessa sivut ovat vastaavasti 145-166.

Budjetoinnin teema

Optimassa miniluentoja aiheesta. Lisäksi voi käyttää teosta Jormakka - Koivusalo - Lappalainen - Niskanen:Laskentatoimi (myös verkkoaineistona), sivut 169-192 (Budjetti ohjaa toimintaa -kappale).

Arviointi

Kirjanpidon teeman Optima-tehtävät (yksilösuorituksia) on oltava hyväksytty opiskelijan tullessa tenttiin. Teeman arvosana (HYL-5) muodostuu tentin (yksilösuoritus) perusteella.

Kannattavuuden ja hinnoittelun teema arvioidaan palautettujen tehtävien ja verkkotentin yhteenlasketun pistemäärän perusteella, kuitenkin niin, että verkkotentissä on saatava vähintään 6 pistettä. Tehtävien maksimipistemäärä on 10 + 10 = 20 ja verkkotentin 20, kokonaispisteet siis 40.

38-40 pistettä: arvosana 5
33-37 pistettä: arvosana 4
28-32 pistettä: arvosana 3
23-27 pistettä: arvosana 2
20-22 pistettä: arvosana 1 (kuitenkin niin, että tentistä täytyy saada vähintään 6 pistettä)

Uusintatenteissä voi myös valita vaihtoehdon, jossa teema arvioidaan pelkästään uusintatentin perusteella

Budjetoinnin palautettavat tehtävät on oltava hyväksytysti suoritettu. Budjetoinnin arvosana (HYL-5) muodostuu tentin perusteella.

Opintojakso arvioidaan kolmen teeman arvosanojen painotettuna keskiarvona (Kirjanpito 40 %, kannattavuus ja hinnoittelu 30 %, budjetointi 30 %).

Kriteerit

Tyydyttävä

Kolmen teeman arvosanojen painotettu keskiarvo on 1 - 2,49

Hyvä

Kolmen teeman arvosanojen painotettu keskiarvo on 2,50 - 4,49

Kiitettävä

Kolmen teeman arvosanojen painotettu keskiarvo on 4,50 - 5

Jaksotus

Kirjanpidon teema: tehtävien aloitus 1.8. Optimatyötilassa on tarkempi kooste, jossa suositusaikataulu.
Kannattavuuden teema: 16.9. - 2.10.
Budjetoinnin teema: 3.10.- 28.11.

Ajankäyttö ja kuormitus

Kirjanpidon teema on 4 op eli 108 tuntia.
Kannattavuuden ja hinnoittelun teema on 3 op eli 80 tuntia.
Budjetoinnin teema on 3 op eli 80 tuntia.

Lisätietoja

Opintojaksoa esitellään verkkotradenomin tutkintoa suorittaville lähipäivässä. Opinnot ovat jatkoa 1.moduulin Liiketoimintaosaamisen opintojakson taloushallinnon perusteille.

Muuta:

 • Opetuskieli: suomi
 • Opettajat: Kirsi Kamphuis, Mika Hentunen, Tarja Hartikainen
 

Lisätietoja: