Siirry sisältöön

Perustiedot

 • Kohderyhmä: Fysioterapiasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5. - 25.8.2019
 • Ajoitus: 12.8. - 31.12.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Laurea Otaniemi
 • Hinta: 75€

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa:

 • kuvata ihmisen kasvun ja kehittymisen vaiheet
 • havainnoida lapsen psykomotorista kehitystä
 • analysoida ihmisen liikettä ja liikkumista
 • tehdä johtopäätöksiä lapsen toiminnasta sekä toimintaedellytyksistä

Toteutustapa

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina, lukuuottamatta alku- ja lopputapaamista sekä työpajoja (3-5 kpl), joille on 100 % osallistuminen.

Opintojakso alkaa pakollisella orientaatiolla Otaniemen kampuksella.
Opintojaksolla on kolme teemaa. Jokaisella teemalla on oma vastuuopettaja.

Opintojakson teemat ovat:

 1. Ihmisen liike ja liikkuminen
 2. Motorinen oppiminen ja taidon kehittyminen
 3. Psykomotorinen kehitys.

Jokaiseen teemaan liittyy verkkoluento sekä osaan myös introduction tapaaminen, tehtävä ja työpajatyöskentely. Työpajoissa vaaditaan 100% läsnäolo.

Opiskelijat jaetaan tiimeihin. Tiimityöskentelyä hyödynnetään osassa tehtäviä sekä työpajoissa. Opintojakson kokoava lopputehtävä toteutetaan yksilöllisesti.

Lisätietoja: