Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

 • Kohderyhmä: Sairaanhoitoalasta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5.-11.8.2019
 • Ajoitus: 19.08.-31.12.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Etäopetus
 • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

 • kuvata anatomian ja fysiologian keskeiset käsitteet
 • kuvata solujen, kudosten, elinten ja elinjärjestelmien rakenteet ja toiminnan sekä selittää niiden merkityksen koko ihmiskehon toiminnalle
 • kuvata mikrobiologian ja tautiopin keskeiset käsitteet ja tautien luokittelun
 • selittää mikrobien merkityksen ihmisen terveydelle ja infektiotaudin synnyn
 • selittää, miten eri tekijät vaikuttavat tautien syntyyn ja aiheuttavat muutoksia elimistössä
 • kuvata kudosvauriotyypit, niiden syntymekanismit ja oireet
 • perustella kuvantamis- ja bioanalyytikan perusmenetelmien hyödyntämistä hoitotyössä soveltaen tietojaan ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta
 • selittää säteilysuojelun yleiset periaatteet

Toteutus

 • Verkkototeutus
 • Lisäksi 8 etäluentoa

Sisällön jaksotus

1. Bioanalytiikka , suoritus tehtävien tekeminen 0,5op Tehtävien palautus

2. Kuvantamismenetelmät, suoritus tehtävien tekeminen0,5op Tehtävien palautus

3. Mikrobiologian ja tautioppi, suoritus tehtävien tekeminen 1op Tehtävien palautus

4. Anatomian kuvatesti 0,5op T

5. Anatomian ja fysiologian tentti 1 1op

6. Anatomian ja fysiologian tentti 2 1,5op

Kurssin aikataulun löydät kalenterista ja Optimatyötilaan tulee tarkemmat ohjee suorituksista ja palatuspäivistä ennen kurssin alkua.

Opiskelijan ajankäyttö ja kuormitus

Kurssin laajuus on 5op, joista anatomian ja fysiologian osuus on 3op.

Opiskelijan tehtäviin kuuluu tehtävien tekeminen kolmessa ensimmäisessä kurssin osassa(ks sisällön jaksotus) ja täydentäminen tarvittaessa. Täydentää kaksi kertaa

Anatomian kuvatestiin opetellaan ihmisen elimistön rakenteet valmiin verkkopohjan avulla ja tehdään kuvatesti, vastaa n. 0,5op. Testin voi uusia kaksi kertaa.

Tentteihin valmistaudutaan osallistumalla etälluennoille ja tekemällä sanallisia verkkotehtäviä, joista tulee osa tenttiin suoraan ja lisäksi on soveltavia kysymyksiä..Tentit voi uusia kaksi kertaa.

Arviointimenetelmät ja arvioinnin perusteet

Bioanalytiikan, kuvantamismenetelien sekä mikrobiologian ja tautiopin tehtävät arvioidaan periaatteella hyväksytty/hylätty.

Kuvatestin arviointi yli 70% oikein on hyväksytty.

Anatomian ja fysiologian tentit arvioidaan arvosanoilla T1-K5.

Lisätietoja

Opetuskieli: suomi

Lehtori: Eliisa Kukkola

Lisätietoja: