Toteutuksen hakuaika voi jatkua merkittyä pidempään mikäli paikkoja on vielä vapaana.

 • Kohderyhmä: Henkilöstöjohtamisesta kiinnostuneet
 • Hakuaika: 5.-12.8.2019
 • Ajoitus: 19.08.-31.12.2019
 • Laajuus: 5 op
 • Sijainti: Otaniemi
 • Hinta: 75€

Opiskelija osaa

 • soveltaa keskeistä työelämän lainsäädäntöä johtamisessa ja esimiestyössä
 • soveltaa oman alansa työehtosopimusta

Aika ja paikka

Opintojakso totetutetaan Otaniemen kampuksella,syksyllä 2019.

Aloitusluento ke 4.9. klo 9 - 11.30, tilassa 330. Opintojakson viimeinen tapaaminen ke 20.11.2019.

Luennot keskiviikkoisin klo 9-11.30, luentoja ei kuitenkaan ole viikolla 39,42,44 ja 45.

Toteutus

Tämä opintojakso toteutetaan lähiopetuspainotteisena, luentoja ja yksilötehtäviä tehden. Työtilana käytetään Optimaa.
Keskitymme henkilöjohtamisen keskeiseen lainsäädäntöön esimiehen näkökulmasta, käymme läpi huomioitavia asioita liittyen

 • työntekijän rekrytointiin
 • työsopimuksen laadintaan
 • työnantajan yhteistoimintavelvoitteisiin
 • työturvallisuuteen
 • yhdenvertaisuuteen ja yksityisyyteen työelämässä
 • työehtosopimuksiin
 • työsuhteen päättämiseen

Arviointi

Tämä on viiden opintopisteen opintojakso, mikä vastaa noin 134 tunnin työmäärää.

Opintojakso arvioidaan asteikolla 1-5 ja arviointi perustuu tenttiin ja palautettaviin harjoituksiin (2kpl) sekä luennoilla tehtäviin harjoituksiin. 
Tentistä voi saada 30 pistettä, harjoituksesta 1, 5 pistettä ja harjoituksesta 2,10 pistettä. Luennoilla tehtävät harjoitukset arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Yhteensä voit siis saada 45 pistettä.

Opintojakson hyväksytty suoritus (1) edellyttää vähintään 18 pistettä.
Arvosana T2 edellyttää 23 pistettä, arvosana H3 edellyttää 27 pistettä, arvosana H4 edellyttää 31 pistettä ja kiitettävä arvosana 5 edellyttää 36 pistettä.

Lisätietoja

 • Opetuskieli: suomi
 • Opettaja: Marjaana Marmo

Lisätietoja: