Siirry sisältöön

Perustiedot

  • Kohderyhmä: Espanjan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneet
  • Hakuaika: 5.-25.8.2019
  • Ajoitus: 11.09.-11.12.2019, keskiviikkoisin klo 12-15
  • Laajuus: 5 op
  • Sijainti: Laurea Leppävaara
  • Hinta: 75€

Opintojakson osaamistavoitteet

Opiskelija

  • osaa kielen perusrakenteet ja perussanaston
  • osaa viestiä kohdekielellä melko yksinkertaisissa tilanteissa
  • osaa kirjoittaa yksinkertaisia ja ohjattuja viestejä
  • tuntee kielialueen kulttuurille tyypillisiä piirteitä.

Opiskelija saavuttaa eurooppalaisen viitekehyksen taitotason A2. 

Lähtötaso: espanjan perusteet 1 tai muutama lukiokurssi tai muualla hankittu vastaava osaaminen.

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Ahlava, Hämäläinen, Kemppainen, Mendoza Santana, Rambla Lop: Ventana 2. Opettajan lisämateriaali sekä opiskelijan digitehtävät.

Koulutuksen sisällön jaksotus

Ventana 2: Kappaleet 1 - 6 (Terveys ja sairaus, arkitoimet, asuminen, matkailu ja lomailu)
Kielioppi: vokaalinmuutosverbit, refleksiiviverbit, adjektiivien vertailu, perfekti, suorat ja epäsuorat objektipronominit (kielioppikertausta muistakin asioista)

Toteutustapa

Lähiopetus Leppävaaran kampuksella, 3 tuntia viikossa. 12 tapaamiskertaa + lopputentti.

Opintojakso alkaa viikolla 36 ja päättyy viikolla 49.

Ensimmäisellä kerralla oltava läsnä, muutoin n. 70 prosentin läsnäolovelvollisuus pedagogisista syistä. Poissa voi olla korkeintaan 5 opetuskertaa ja ne eivät voi kaikki olla peräkkäisinä viikkoina.

Arviointikriteerit

Hyvä
60-70% tavoitteesta
Kiitettävä
min. 90% tavoitteesta

 

Lisätietoja: