https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=214<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Täydennyskoulutusten%20etusivubannerit/RiskManager%20uusi%20banneri.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

​Risk Manager
– EOQ-vaatimukset täyttävä koulutusohjelma riskienhallinnasta

 

Onko Sinulla tarvittavat tiedot ja taidot vaatimustenmukaisen riskienhallintajärjestelmän kehittämiseen, käyttöönottoon ja ylläpitämiseen? Tulisiko Sinun pystyä analysoimaan riskejä? Tavoitteletko EOQ:n mukaista Risk Manager –henkilösertifiointia? Tarjoamme Sinulle tilaisuuden kouluttautua asiantuntijaksi!

Risk Manager -riskienhallinnan koulutus on suunniteltu kaikille riskien- ja laadunhallinnan parissa työskenteleville yrityselämän, julkisen sektorin ja järjestöjen asiantuntijoille. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia riskienhallinnan tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy analysoimaan riskejä sekä kehittämään, ottamaan käyttöön ja pitämään yllä vaatimustenmukaista riskienhallintajärjestelmää. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Laatukeskuksen kanssa ja se täyttää European Organisation for Quality (EOQ) –kriteerit. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet henkilöt voivat hakea Laatukeskukselta Risk Manager –henkilösertifioinnin. Koulutus täyttää korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset.

Risk Manager -koulutus järjestetään keväällä 9.10.-27.11.2018 välisenä aikana. Lisäksi koulutuksen lopputentti koulutuksen saamiseksi Laurealta 29.11.2018, 17.1.2019 tai 14.2.2019. Koulutuksen hintaan sisältyy yksi tentti valittuna päivämääränä.

Koulutukseen on rajallinen määrä paikkoja - varmista paikkasi ensimmäisten joukossa.

Tietoa Risk Manager –koulutuksesta

 • Koulutuksen nimi: Risk Manager –koulutus
 • Koulutuksen ajankohta: 9.10.-28.11.2018
 • Lähipäivät: 9.-10.10.2018, 6.-7.11.2018 ja 27.-28.11.2018. Läsnäolopakko.
 • Koulutuksen lopputentti koulutustodistuksen saamiseksi Laurealta: 29.11.2018, 17.1.2019 tai 14.2.2019 Laurean Leppävaaran kampuksella. Koulutuksen hintaan sisältyy yksi tentti valittuna päivämääränä.
 • Koulutuksen lähipäivien koulutuspaikka: Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaaran kampus (Vanha maantie 9, 02650 Espoo)
 • Osallistujamäärä: Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.
 • Koulutus tarjoaa eurooppalaisen EOQ-kriteerien mukaisen teorian sekä opettajien kokemuksen osallistujien omien organisaatioiden riskienhallintatyön tueksi.
 • Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, Internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Hinta: 3100,00 € + alv 24 %. Lisätietoja Hinnat -otsikon alta. Mikäli yrityksessänne on useita henkilöitä, jotka tarvitsevat tätä koulutusta, voitte pyytää tarjousta räätälöidystä tilauskoulutuksesta osoitteesta events@laurea.fi.

Risk Manager -koulutus on Laurea-ammattikorkeakoulun järjestämä joustava, tämän päivän opetusmenetelmiä hyödyntävä koulutuskokonaisuus. Koulutus rakentuu lähi- ja etäjaksoista. Lähipäivät pidetään Laurea-ammattikorkeakoulun, Leppävaaran kampuksen tiloissa. Lähijaksoja tukevat etäjaksot, joiden avulla voit tehdä kehittämistehtäviä joustavasti verkossa aikaan ja paikkaan sitomatta. Optima-verkko-oppimisympäristössämme on osallistujille mahdollistettu itsenäinen työskentely sekä halutessaan muiden opiskelijoiden kanssa oppiminen muun muassa verkkokeskustelujen avulla. Opetuksen tueksi on osallistujille tarjolla henkilökohtaista ohjausta niin verkon kuin lähitapaamistenkin kautta. Toteutuksessa on otettu monipuolisesti huomioon erilaiset opetusteknologiset ratkaisut joustavan ja työelämän tarpeita tukevan oppimisen mahdollistamiseksi.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia riskienhallinnan tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy analysoimaan riskejä sekä kehittämään, ottamaan käyttöön ja pitämään yllä vaatimustenmukaista riskienhallintajärjestelmää.

Sisältö, ohjelma ja tavoitteet

Koulutuksen lähipäiviä on yhteensä kuusi (6) ja lisäksi lopputentti. Kun lopputentti on hyväksytysti suoritettu koulutuksen kehittämistehtävien ohella, Laurea myöntää osallistujalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta.
Lähipäivät pidetään 9.-10.10.2018, 6.-7.11.2018 ja 27.-28.11.2018,  ja tenttipäivät ovat 29.11.2018, 17.1.2019 ja 14.2.2019. Koulutuksen lähipäivillä ja tentissä on läsnäolopakko koulutuksen suorittamiseksi.

Opinnot etenevät teemoittain alla esitetyn aikataulun mukaisesti.
Jokaiselle osa-alueelle on määritelty koulutusohjelmassa saavutettava osaamistaso seuraavasti:
A= tunnistaa asiakokonaisuuden, B: ymmärtää asiakokonaisuuden,
C= osaa soveltaa asiakokonaisuutta, D = osaa analysoida ja arvioida asiakokonaisuutta

 

Pidätämme oikeudet ohjelma- ja aikataulumuutoksiin.


Lähipäivät 9.–10.10.2018 klo 8.30–17.00

Orientaatio opintoihin, osaamistasot A, B, C ja D

Sisältö: Risk Manager -koulutusohjelman esittely, aikataulu ja tavoitteet

Tavoitteet: Osallistuja orientoituu koulutuksen teemoihin ja kehittyy arvioimaan henkilökohtaisia valmiuksiaan. 

Osa-alue A: Riskienhallinnan yleiset periaatteet, osaamistasot A, B, C ja D

Keskeinen sisältö: Riskienhallintapäällikön vastuut, valtuudet ja asema organisaatiossa, standardi SFS-ISO 31000 " Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet" ja muut riskienhallinnan standardit, riskipolitiikka, johtamisjärjestelmä, riskienhallinta päätöksenteossa, proaktiivinen ja reaktiivinen riskienhallinta, tuotos-panos – ajattelu, positiivinen ja negatiivinen riski, riskien luokittelu, riskiin suhtautuminen ja yksilön käsitys riskistä, riskienhallinnan dokumentointi, riskirekisteri, riskienhallinnan operatiivinen malli, oikeudelliset näkökulmat, lainsäädäntö ja kansalliset määräykset sekä tilastot ja todennäköisyysteorioiden perusteet.

Tavoitteet: Osallistuja tuntee riskienhallinnan tilastollisten menetelmien perusteet sekä osaa ottaa käyttöön ja pitää yllä vaatimustenmukaista riskienhallintajärjestelmää.


Lähipäivä 6.11.2018 klo 8.30–17.00

Osa-alue B: Riskianalyysi, osaamistasot B, C ja D

Keskeinen sisältö: Riskianalyysin perusteet, geneeriset riskien analysoinnin perusteet sekä muut riskien analysointimenetelmät

Tavoitteet: Osallistuja osaa analysoida riskejä suuruuden, uhan tai todennäköisyyden perusteella.


Lähipäivä 7.11.2018 klo 8.30-16.00

Osa-alue F: Fyysinen turvallisuus, osaamistaso C

Keskeinen sisältö: Fyysinen turvallisuus, haitta ja tahallinen haitta

Tavoitteet: Osallistuja osaa tunnistaa fyysisen turvallisuuden riskejä sekä suojautua niitä vastaan

Osa-alue G: Tietoturvallisuuden riskit, osaamistasot A ja B

Keskeinen sisältö: Uhkien tunnistaminen ja tietojärjestelmien turvallisuus, standardit

Tavoitteet: Osallistuja osaa tunnistaa tietoturvallisuuden riskejä sekä tietojärjestelmän suojautumiskeinoja


Lähipäivä 27.11.2018 klo 8.30-17.00

Osa-alue D: Projektiriski, osaamistaso C

Keskeinen sisältö: Projektiriski, Entä-jos -analyysi, Monte Carlo –simulaatio

Tavoitteet: Osallistuja osaa toteuttaa projektien jatkuvuudenhallinnan ja kustannusarvioinnin Monte Carlo -simulaation avulla.

Osa-alue E: Inhimillinen turvallisuus, osaamistasot A ja C

Keskeinen sisältö: Inhimillinen turvallisuus, turvallisuuskulttuuri, onnettomuustaajuus, standardi OHSAS18001 "Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. Vaatimukset."

Tavoitteet: Osallistuja tuntee inhimillisen turvallisuuden eri tekijöiden vaikutuksen turvallisuuteen.

Osa-alue C: Riskin psykologinen näkökulma, osaamistasot C ja D

Keskeinen sisältö: Psykologiset tekijät, inhimillinen tekijä onnettomuuksissa, inhimillinen vahinkosuhde ja maineriski.  

Tavoitteet: Osallistuja osaa pienentää inhimillisistä tekijöistä ja maineriskistä aiheutuvia vaikutuksia.


Lähipäivä 28.11.2018 klo 8.30-15.00

Osa-alue H: Taloudelliset riskit, osaamistaso B

Keskeinen sisältö: Rahoitus- ja pääomariskit sekä kirjanpitoriskit

Tavoitteet: Osallistuja osaa käyttää voiton ja tappion mekanismeja, ymmärtää luotettavan kirjanpitojärjestelmän periaatteet sekä taloudellisten riskien lajit.

Osa-alue I: Häiriötilanteiden ja jatkuvuuden hallinta, osaamistasot B ja C

Keskeinen sisältö: Valmius häiriötilanteisiin ja liiketoiminnan jatkuvuuden hallintaan

Tavoitteet: Opiskelija tuntee jatkuvuudenhallintajärjestelmän periaatteet sekä osaa soveltaa jatkuvuudenhallintajärjestelmää.


Tentti oman valinnan mukaisesti 29.11.2018, 17.1.2019 tai 14.2.2019.

Tentin sisältö: Monivalintakysymykset ja avoimet kysymykset. Suoritus on hyväksytty, kun vähintään 70% vastauksista on oikein.

 

Materiaali

Koulutuksen oppimateriaali on pääosin Optima-verkkotyötilassa.
Suosittelemme osallistujille seuraavien standardien hankkimista omaan tai organisaation käyttöön:

 • SFS-ISO 31000 (2011) Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet.
 • SFS-EN 31010 (2013) Riskien hallinta. Riskien arviointimenetelmät. 
 • ISO/TR 31004:fi (2014) Riskienhallinta. Ohjeita standardin ISO 31000 soveltamisesta.
 • OHSAS 18001:fi (2007) Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmät. Vaatimukset.
 • SFS-ISO/IEC 27001 (2013) Informaatioteknologia. Turvallisuustekniikat. Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset.
 • SFS-ISO/IEC 27005 (2013) Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvariskien hallinta.
 • SFS-ISO 27002 (2014) Information technology : security techniques : code of practice for information security controls
 • ISO/IEC 17799:fi (2006) Informaatioteknologia. Turvallisuus. Tietoturvallisuuden hallintaa koskeva menettelyohje.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille riskien- ja laadunhallinnan parissa työskenteleville, jotka haluavat kehittää itseään ja syventää tietämystään riskienhallinnasta tai jotka haluavat hakea EOQ:n mukaista Risk Manager -henkilösertifiointia.

Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.

Huomio: koulutuksen suorittamisen jälkeen osallistuja ei automaattisesti saa henkilösertifiointia, vaan koulutus mahdollistaa sen, että koulutuksen suorittanut henkilö voi hakea henkilösertifiointia Laatukeskukselta. Lisätietoja sertifioinnista ja sertifioinnin pätevyysvaatimuksista kohdasta Sertifiointi.

Hinta, ilmoittautuminen & peruutusehdot

Hinta

Koulutuksen hinta: 3 100,00 € + alv 24 %.

Koulutusmaksuun sisältyvät opetuksen ja ohjauksen lisäksi koulutuksen materiaalit ja lähiopetuspäivinä aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi. Lisäksi hinta sisältää yhden lopputentin joko 29.11.2018, 17.1.2019 tai 14.2.2018  Laurean todistuksen saamiseksi. Tenttipäivänä ei ole tarjoiluita.

Hinta ei sisällä Laatukeskuksen henkilösertifiointia eikä henkilösertifiointiin liittyvää tenttiä. 

Koulutus laskutetaan ilmoittautumisen vahvistamisen jälkeen.

 

Ylimääräisten tenttien hinta

Laurea myöntää osallistujalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta, kun koulutuksen sisältämät tehtävät ja lopputentti on suoritettu hyväksytysti. Mikäli osallistuja ei läpäise ensimmäisellä kerralla lopputenttiä, osallistujalle voidaan tarjota mahdollisuutta osallistua ylimääräiseen tenttiin. Ylimääräisestä tentistä peritään lisämaksu.

Ylimääräisen tentin hinta: 70,00 € + alv. 24 % per tentti.
Ylimääräisten tenttien ajankohta sovitaan erikseen, mikäli tenttiä ei ensimmäisellä kerralla läpäise.


Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen on sitova.

Ilmoittautuminen tulee tehdä viimeistään 14 vuorokautta (25.9.2018) ennen koulutuksen alkua. Kaikki ilmoittautuneet läpikäydään ja osallistuminen vahvistetaan erikseen.

Ilmoittaudu tästä syksyn koulutukseen!

Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.

 

Peruutusehdot

Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautumalla osallistuja sitoutuu peruutusehtoihin.
Peruutus tulee tehdä kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi

 • 18.9.2018 mennessä tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme peruutusmaksun 310,00 € kulujen kattamiseksi.
 • 19.9.-2.10.2018 välisenä aikana tehdyistä peruutuksista pidätämme/veloitamme 50 % osallistumismaksusta.
 • 2.10.2018 jälkeen tehdyistä peruutuksista osallistujamaksua ei palauteta ja ilmoittautunut sitoutuu maksamaan osallistumismaksun.

Koulutus toteutetaan, kun ilmoittautuneita on 10. Koulutuksen järjestäjä pidättää oikeuden peruuttaa koulutus liian vähäisen osallistujamäärän takia. Mikäli koulutus perutaan järjestäjän toimesta ja osallistuja on maksanut osallistumismaksun, osallistujalle palautetaan maksettu osallistumismaksu täysimääräisenä. Mikäli osallistuja ei ole vielä maksanut laskuaan ja koulutus perutaan toimeksiantajan toimesta, lasku mitätöityy.

Lisätietoja ilmoittautumisesta ja ilmoittautumisen virallisesta vahvistamisesta:
events@laurea.fi

Sertifiointi

Koulutusohjelman hyväksytty suoritus edellyttää oppimistehtävien ja tentin hyväksyttyä suoritusta sekä lähiopetukseen osallistumista. Koulutusohjelman hyväksytyn suorittamisen jälkeen Laurea myöntää osallistujalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

Tämän jälkeen henkilö voi itse hakea Risk Manager -henkilösertifiointia Laatukeskukselta, mikäli  henkilö täyttää sertifiointiin vaadittavat pätevyysvaatimukset. Lisätietoja sertifioinnista alla.
Sertifiointi on voimassa kolme vuotta. Sertifikaatin voi uusia suorittamalla yhden päivän mittaisen koulutuksen hyväksytysti.

 

Avaa SLY Sertifioinnin Hakijan opas: Sertifiointi, Hakijan opas RM.pdf

 

SLY Sertifiointi

Pätevyysvaatimukset, Riskienhallinta (Risk Manager, RM)

 • täytetty hakemus ja CV
 • koulutus: tutkinto korkeakoulusta tai yliopistosta
 • työkokemus: > 4 (neljä) vuotta, joista > 2 (kaksi) riskienhallintaan liittyvissä tehtävissä
 • tiedot ja taidot: n. 80 h koulutus, jonka antaa akkreditoidun sertifiointilaitoksen hyväksymä koulutusorganisaatio
 • SLY-sertifioinnille tehty ja läpäisty koe
 • EOQ Ammattimaisen toiminnan ohjeet -hyväksyminen ja allekirjoitus


Sertifikaatin uudistaminen, uudelleensertifiointi:

Esittämällä todistuksen siitä, että hakija on hyödyntänyt sertifikaattia voimassaoloaikana > yhden vuoden ajan riskienhallintaa työssään tai on muulla tavalla hankkinut vastaavaa työkokemusta.

Muut vaatimukset:

Sertifiointi

Periaatteessa on sertifioinnin edellytyksenä olevat vaatimukset täytettävä ennen kokeen suorittamista, mutta voit täydentää pätevyysvaatimuksia osoittavia asiakirjoja 6 kuukauden aikana kokeen suorittamispäivästä lukien.

Elleivät sertifioinnin edellytykset täyty 6 kuukauden kuluessa kokeeseen osallistumisesta, käynnistyy sertifiointiprosessi uudelleen ja kandidaatin on osallistuttava kokeeseen uudelleen.

Kandidaatti, joka on suorittanut kokeen hyväksytysti, voi pyytää suorituksestaan todistuksen.

Sertifikaatin uudistaminen, uudelleensertifiointi

Sertifikaatti voidaan uudistaa 6 kuukautta ennen voimassaolon päättymistä tai 6 kuukauden kuluessa päättymisajan umpeutumisesta. Uudistettu sertifikaatti on voimassa 3 vuotta edellisen sertifikaatin voimassaolon päättymisestä.

Uudelleensertifiointiin vaikuttavat mahdolliset muutokset ohjelmakohtaisissa vaatimuksissa sekä esim. teknologiaan, osaamiseen ja riskienhallintaan liittyvät muutokset toimialalla, jolla hakija työskentelee. Muutokset saattavat vaikuttaa hakijan taitoihin ja osaamiseen. Mahdollisten muutosten hallintaa voidaan todentaa esim. paikan päällä arvioinnilla, haastatteluilla ja kokeella.

Sertifikaatin voimassaolon päättyessä voi henkilö hakea sen uudistamista esittämällä

 • kirjallisen hakemuksen
 • kopion alkuperäisestä sertifikaatista, josta ilmenee että sen myöntäjä on ollut akkreditoitu organisaatio
 • hyväksytyn ja allekirjoitetun EOQ ammattimaisen toiminnan ohje -dokumentin
 • todistuksen siitä, että hän on osallistunut ainakin yhden päivän mittaiseen hyväksyttävään koulutukseen
 • selvityksen siitä, ettei henkilöllä ole sertifikaatin voimassaoloaikana ollut häneen itseensä tai työhönsä kohdistuvia oikeudellisia tapahtumia
 • passikuvan helpottamaan sertifikaatin valmistamista


Sertifikaatin vanhentuminen

 

Sertifikaattia ei voida uudistaa enää sen jälkeen kun sen voimassaoloajan päättymisestä on kulunut yli 6 kuukautta tai muut vaatimukset eivät täyty. Halutessaan uudistaa sertifikaatin, on henkilön osallistuttava uudelleen koulutukseen ja kokeeseen ja suorittaa ne hyväksytysti.

Sertifikaatin kattavuuden tai tason muuttaminen

Voimassa olevan QMR, QM ja RM-sertifikaatin tasoa voidaan muuttaa vain uudelleensertifioinnilla.

Valvontatoimenpiteet

SLY-sertifiointi voi peruuttaa tai mitätöidä voimassa olevan sertifikaatin silloin, kun henkilö ei täytä sertifioinnin vaatimuksia tai ei toimi niiden mukaisesti tai ei maksa sertifioinnista aiheutuneita kuluja. Myös organisaatio voi pyytää vapaaehtoisesti peruttamaan voimassaolon.

Hinnasto kokeelle ja sertifikaatille 21.9.2015

Kansallinen SLY-sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on koulutusohjelman suorittaminen ja kokeen läpäisy. Sertifikaatin myöntää SLY-sertifiointi, joka myös pitää voimassa olevista sertifikaateista rekisteriä.

Kansainvälisen EOQ-sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on henkilökohtaisten pätevyysvaatimusten täyttäminen, koulutusohjelman suorittaminen ja kokeen läpäisy. SLY-sertifiointi myöntää EOQ-sertifikaatin ja välittää tiedon siitä EOQ-rekisteröintiyksikköön hyväksyttäväksi ja rekisteröitäväksi.

Hinta sisältää sertifioinnin edellytyksenä oleva henkilön kelpoisuuden todentamisen, kokeen, sertifioinnin ja tunnustuksen toimituksen. Hinta on sama myös silloin, kun henkilö ei täytä kelpoisuusvaatimuksia tai ei läpäise koetta.

Kansallinen SLY-sertifikaatti
Ensitodennus: koe ja sertifikaatti 400 eur
Uudelleentodennus (joka 3. vuosi) 250 eur

Kansainvälinen EOQ-sertifikaatti
Ensitodennus: koe ja sertifikaatti lisämaksu SLY-sertifikaattiin 150 eur
Uudelleentodennus (joka 3. vuosi) Lisämaksu SLY-sertifikaattiin 150 eur
Hinnat ovat ilman arvonlisäveroa

Opintopisteet

Koulutus täyttää korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset. Osallistuja saa opinnoista 5 op (maisteritaso), kun tentti ja kehittämistehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Yhteystiedot

 Kaikki muutokset ilmoittautumiseen liittyen pyydämme kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi.

Lisätietoja:

Laurea Events
sähköposti: events@laurea.fi
puh: 040 660 5825 tai 040 631 5014

Koulutuksen vastaava projektipäällikkö: Viivi Paju puh. 040 676 2633 ja sähköposti viivi.paju@laurea.fi
Koulutuksen vastuukouluttaja: Soili Martikainen, 0400 324 978 tai sähköposti: soili.martikainen@laurea.fi 

 Järjestäjänä Laurea-ammattikorkeakoulu yhteistyössä Laatukeskuksen kanssa


Järjestäjä

 


Yhteistyössä

 

 

 Usein kysyttyä


Milloin ja missä koulutus järjestetään?

 • Koulutuksen lähiopetus järjestetään Laurean Leppävaaran kampuksella (Vanha maantie 9, 02650 Espoo) 9.-10.10.2018, 6.-7.11.2018 ja 27.-28.2018. Näiden lähiopetuspäivien lisäksi koulutukseen sisältyy verkko-opetusta sekä tentti.

Kuka on koulutuksen vastuuopettaja ja kuinka saan häneen yhteyttä?
 • Vastuuopettaja Risk Manager -koulutuksella on Soili Martikainen. Häneen voi olla yhteydessä puhelimitse 0400 324  978 tai sähköpostitse soili.martikainen@laurea.fi


Sisältyykö lähipäiviin ruokailua?

 • Lähiopetuspäiviin sisältyy aamukahvi, lounas ja iltapäiväkahvi. Kahvituksiin kuuluu aamulla suolainen purtava ja iltapäivällä makea. 

Mitkä ovat lähiopetuspäivien alkamis- ja päättymisajat?
 • Lähiopetuspäivät alkavat kahvituksella klo 8.30 ja opetus käynnistyy klo 9.00. Päivät päättyvät klo 16.00 tai 17.00 päivän sisällöstä riippuen. Koulutuksen viimeisenä päivänä päivä päättyy jo klo 15.00. Tarkempi aikataulu näkyy tällä sivulla kohdassa sisältö, ohjelma ja tavoitteet.

Onko minun mahdollista olla pois lähiopetuspäiviltä ja silti suorittaa koulutus?
 • Laurea ei edellytä läsnäoloa lähiopetuspäivillä. Mikäli kuitenkin haluat suorittaa Laatukeskuksen Risk Manager -henkilösertifioinnin, sinun on oltava läsnä kaikilla lähipäivillä. Poissaoloja on mahdollista korvata Risk Manager -koulutusen seuraavalla toteutuskerralla ja tästä on sovittava kouluttajan kanssa erikseen.

Milloin voin suorittaa tentin? Entä jos päivämäärät eivät käy minulle?
 • Tentin voi suorittaa kolmena eri ajankohtana Laurean yleisinä tenttipäivinä klo 16.00 alkaen. Päivämäärät näet tältä sivulta kohdasta hinta, ilmoittautuminen & peruutusehdot. Mikäli päivämäärät eivät sovi sinulle, ota yhteyttä kouluttajaan.

Mitä jos en läpäise tenttiä?
 • Tentti on mahdollista uusia lisämaksusta ensisijaisesti koulutukselle ennakolta varattuina tenttipäivinä. Jos päivämäärät eivät sovi sinulle, ota yhteyttä kouluttajaan.

Miten voin hakea Laatukeskuksen sertifiointia?
 • Linkin hakijan oppaaseen löydät TÄSTÄ.  Lisätietoja löydät tämän sivun kohdasta sertifiointi. Lähetä sertifiointihakemus työtodistuksineen hyvissä ajoin ennen tenttiä Laatukeskukselle osoitteeseen heikki.niemi@laatukeskus.fi.

Voiko organisaatio korvata ilmoittautujan toisella henkilöllä, jos osallistuminen on jo maksettu ja ilmoittautunut henkilö ei pääsekään osallistumaan koulutukseen?
 • Voi korvata, mutta muutos on tehtävä hyvissä ajoin, jotta osallistujalle saadaan tehtyä tunnukset verkko-opinnoissa toimivaan työtilaan. 

 

 

​Risk Manager -koulutuksen ajankohta

9.-10.10.2018

6-7.11.2018

27.-28.11.2018


Ilmoittaudu koulutukseen

viimeistään 25.9.2018


 Tiedotteet

 

 

Risk Manager: Syvempää osaamista riskienhallintaan täydennyskoulutuksestahttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Risk-Manager-Syvempaa-osaamista-riskienhallintaan-taydennyskoulutuksesta.aspx2017-06-28T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/risk%20manager%20tarina%202.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Risk Manager: Syvempää osaamista riskienhallintaan täydennyskoulutuksesta
Täydennyskoulutuksen innoittamana YAMK-opintoihinhttps://www.laurea.fi/tiedotteet/Sivut/Taydennyskoulutuksen-innoittamana-YAMK-opintoihin.aspx2017-06-19T21:00:00Z<img alt="" src="/update/Laureankuvat/Tiedotekuvat/risk%20manager%20tarina.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Täydennyskoulutuksen innoittamana YAMK-opintoihin

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot