https://www.laurea.fi/update/Lists/Sivunylabanner/DispForm.aspx?ID=247<img alt="" src="/update/Palvelunkuvat/Täydennyskoulutusten%20etusivubannerit/Jatkuvuussuunnittelu%20liiketoimintasi%20turvana_tiny.jpg" style="BORDER:0px solid;" />

Jatkuvuussuunnittelu liiketoiminnan turvana ​

 

Jatkuvuudenhallinnan avulla sekä yksityinen että julkisen yhteisön organisaatio kykenee tuottamaan tuotteitaan tai palveluitaan hyväksytyllä, ennalta määritellyllä tasolla häiriötilanteen jälkeen.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy tunnistamaan organisaation kehittämiskohteet sekä luomaan organisaatiolle sen omista tarpeista lähtevän konkreettisen jatkuvuudenhallinnan kehittämissuunnitelman. Jatkuvuuden hallintajärjestelmän kehittämistä tarkastellaan standardin SFS-EN ISO 22301:2014 viitekehyksessä.

 Tietoa  Jatkuvuussuunnittelu liiketoiminnan turvana -koulutuksesta

 • Koulutuksen nimi: Jatkuvuussuunnittelu liiketoiminnan tukena (5op)
 • Koulutuksen ajankohta:  tällä hetkellä saatavilla vain tilauskoulutuksena
 • Lähipäivät: 3 x 2 lähiopetuspäivää
 • Koulutuksen lähipäivien koulutuspaikka: Laurea-ammattikorkeakoulu, Leppävaaran kampus (Vanha maantie 9, 02650 Espoo)
 • Osallistujamäärä: Koulutukseen otetaan enintään 30 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutus toteutuu 10 osallistujalla.
 • Osallistuja tarvitsee käyttöönsä tietokoneen, Internet-yhteyden sekä kuulokkeet mikrofonilla.
 • Mikäli yrityksessänne on useita henkilöitä, jotka tarvitsevat tätä koulutusta, voitte pyytää tarjousta räätälöidystä tilauskoulutuksesta osoitteesta events@laurea.fi.

Jatkuvuussuunnittelu liiketoiminnan turvana -koulutus on Laurea-ammattikorkeakoulun järjestämä joustava, tämän päivän opetusmenetelmiä hyödyntävä koulutuskokonaisuus. Koulutus rakentuu lähi- ja etäjaksoista. Lähipäivät pidetään Laurea-ammattikorkeakoulun Leppävaaran kampuksen tiloissa. Lähijaksoja tukevat etäjaksot, joiden avulla voit tehdä kehittämistehtäviä joustavasti verkossa aikaan ja paikkaan sitomatta. Optima-verkko-oppimisympäristössämme on osallistujille mahdollistettu itsenäinen työskentely sekä halutessaan muiden opiskelijoiden kanssa oppiminen muun muassa verkkokeskustelujen avulla. Opetuksen tueksi on osallistujille tarjolla henkilökohtaista ohjausta niin verkon kuin lähitapaamistenkin kautta. Toteutuksessa on otettu monipuolisesti huomioon erilaiset opetusteknologiset ratkaisut joustavan ja työelämän tarpeita tukevan oppimisen mahdollistamiseksi.

Koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujalle sellaisia tietoja ja taitoja, joiden avulla hän pystyy tunnistamaan organisaation kehittämiskohteet sekä luomaan organisaatiolle sen omista tarpeista lähtevän konkreettisen jatkuvuudenhallinnan kehittämissuunnitelman.

Jatkuvuuden hallintajärjestelmän kehittämistä tarkastellaan standardin SFS-EN ISO 22301:2014 viitekehyksessä. Jatkuvuudenhallinnan avulla organisaatio kykenee tuottamaan tuotteitaan tai palveluitaan ennalta määritellyllä tasolla häiriötilanteen jälkeen.  

 Sisältö ja ohjelma

Koulutuksen lähipäiviä on yhteensä kuusi (6). Koulutukseen sisältyy ennen lähipäiviä annetut esitehtävät sekä kehittämistehtävät omaan organisaatioon. Kun kehittämistehtävät on hyväksytysti suoritettu, Laurea myöntää osallistujalle todistuksen koulutuksen suorittamisesta.

1. moduuli
Tavoite: Osallistuja orientoituu jatkuvuudenhallinnan keskeisiin teemoihin sekä perehtyy jatkuvuudenhallintajärjestelmän suunnittelun perusteisiin.

Orientaatio jatkuvuudenhallintaan, workshop ensimmäisestä esitehtävästä, organisaation toimintaympäristö

Johtajuus, hallintajärjestelmän suunnittelu sekä tukitoiminnot, ensimmäisen kehittämistehtävän ja toisen esitehtävän anto

2. moduuli
Tavoite: Osallistuja osaa laatia ja toteuttaa organisaation toiminnan vaikutusanalyysin sekä arvioida riskejä jatkuvuudenhallinnan näkökulmasta. Lisäksi hän osaa laatia organisaatiolle toiminnan jatkuvuuden strategian ja arvioida organisaation suorituskykyä.

Liiketoiminnan vaikutusanalyysi ja riskienarviointi, workshop riskienarvioinnista

Liiketoiminnan jatkuvuuden strategia ja suorituskyvyn arviointi, toisen kehittämistehtävän ja kolmannen esitehtävän anto

3. moduuli
Tavoite: Osallistuja osaa kehittää organisaation toimintavarmuutta, häiriönhallintaa sekä kriisijohtamista.

Toimintavarmuuden kehittäminen, workshop toimintavarmuudesta

Häiriö- ja kriisisuunnittelu, häiriönhallinta ja kriisijohtaminen, kolmannen kehittämistehtävän anto, koulutuksen yhteenveto

Pidätämme oikeudet ohjelma- ja aikataulumuutoksiin.

 Koulutuksen materiaali

Koulutuksen oppimateriaali on pääosin Optima-verkkotyötilassa.
Suosittelemme osallistujille seuraavien standardien hankkimista omaan tai organisaation käyttöön:

 • SFS-EN ISO 22301:2014 Yhteiskunnan turvallisuus. Liiketoiminnan jatkuvuuden hallintajärjestelmät. Vaatimukset.
 • SFS-EN ISO 22300:2014 Yhteiskunnan turvallisuus. Sanasto.
 • SFS-ISO 31000 (2011) Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet.
 • ISO/TR 31004:fi (2014) Riskienhallinta. Ohjeita standardin ISO 31000 soveltamisesta.
 • SFS-EN 31010 (2013) Riskien hallinta. Riskien arviointimenetelmät.   

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sekä yritysten että julkisten yhteisöjen riskien- ja jatkuvuudenhallinnan parissa työskenteleville, turvallisuuspäälliköille sekä kaikille niille henkilöille, jotka haluavat kehittää jatkuvuudenhallintaa omassa organisaatiossaan.

Opintopisteet

Koulutus täyttää korkeakoulutasoisen koulutuksen vaatimukset. Osallistuja saa opinnoista 5 op (maisteritaso), kun kehittämistehtävät on suoritettu hyväksytysti.

Yhteystiedot

Kaikki muutokset ilmoittautumiseen liittyen pyydämme kirjallisesti osoitteeseen events@laurea.fi.

Lisätietoja:

Laurea Events
sähköposti: events@laurea.fi
puh: 040 660 5825 tai 040 631 5014

Koulutuksen vastaava projektipäällikkö: Viivi Paju, 040 676 2633 tai sähköposti: viivi.paju@laurea.fi 

Koulutuksen vastuukouluttaja: Harri Ruoslahti, 050 433 4888 tai sähköposti: harri.ruoslahti@laurea.fi 

Järjestäjä

Laurea-ammattikorkeakoulu, Vanha maantie 9, 025650 Espoo.  

 

 Tiedotteet

 

 

 Tapahtumat

 

 

 Linkit

 

 

 Blogit

 

 

 Videot